Zapytanie numer Zapytanie o cenę

Jednosta organizacyjna: 
Pion Kanclerza
Znak sprawy: 
Zapytanie o cenę
Przedmiot zamówienia: 

Zapytanie o ceną na: "Wycenę wartości rynkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych".

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2017-09-18
Załączniki: