Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dniasortuj rosnąco Informacja o wyborze
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.14.2021

Wyłonienie wykonawcy jako wykładowcy z zagranicy, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej z przedmiotu Wykład specjalistyczny II realizowanego na kierunku mechatronika, II stopnia na studiach stacjonarnych w ramach realizacji projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

poniedziałek, Marzec 8, 2021 PDF icon protok unieważ PR-BRPM.0881.ZI_.ZO_.14.2021.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.10.2021

Wyłonienie wykonawcy jako wykładowcy z zagranicy, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej z przedmiotu Wykład specjalistyczny II realizowanego na kierunku inżynieria biomedyczna, II stopnia na studiach stacjonarnych w ramach realizacji projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

poniedziałek, Marzec 8, 2021 PDF icon protok unieważ PR-BRPM.0881.ZI_.ZO_.10.2021.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.15.2021

Wyłonienie wykonawcy jako wykładowcy z zagranicy, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej z przedmiotu Wykład specjalistyczny I realizowanego na kierunku mechanika i budowa maszyn, I stopnia na studiach stacjonarnych w ramach realizacji projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

poniedziałek, Marzec 8, 2021 PDF icon 20210421102424262_0001.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.11.2021

Wyłonienie wykonawcy jako wykładowcy z zagranicy, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej z przedmiotu Wykład specjalistyczny I realizowanego na kierunku automatyka i robotyka I stopnia na studiach stacjonarnych w ramach realizacji projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

poniedziałek, Marzec 8, 2021 PDF icon protok unieważ PR-BRPM.0881.ZI_.ZO_.11.2021.pdf
Zapytanie numer K-DAZ.262.045.2021

Zakup oprogramowania – 1 szt

czwartek, Marzec 4, 2021 PDF icon 202103041419.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.18.2021

Wyłonienie wykonawcy/ów jako przedstawiciela/i otoczenia społeczno – gospodarczego, świadczącego/ych osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej z przedmiotu Wykład specjalistyczny, realizowanego na kierunkach: 1. inżynieria biomedyczna, I stopnia na studiach stacjonarnych 2. automatyka i robotyka, I stopnia na studiach stacjonarnych 3. mechatronika, I stopnia na studiach stacjonarnych 4. mechanika i budowa maszyn, I stopnia na studiach stacjonarnych 5. inżynieria materiałowa i wytwarzania, I stopnia na studiach stacjonarnych w ramach z realizacji projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

środa, Marzec 3, 2021 PDF icon protok z post PR-BRPM.0881.ZI_.ZO_.18.2021.pdf
Zapytanie numer K-DAZ.262.042.2021

Dostawa akcesoriów do aparatu fotograficznego - 1kpl.

wtorek, Marzec 2, 2021 PDF icon protokół_K-DAZ.262.042.2021.pdf
Zapytanie numer K-DAZ.262.041.2021

Dostawa aparatu fotograficznego - 1 szt.

wtorek, Marzec 2, 2021 PDF icon protokół_K-DAZ.262.041.2021.pdf
Zapytanie numer ZO/WB/K-DZP.263.010.2021

Dostawa odczynników chemicznych
Zapytanie ofertowe nr ZO/WB/K-DZP.263.010.2021 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

piątek, luty 26, 2021 Plik 010.2021 Informacja o zawarciu umowy.docx
Zapytanie numer ZO/WB/K-DZP.263.010.2021

Dostawa odczynników chemicznych
Zapytanie ofertowe nr ZO/WB/K-DZP.263.010.2021 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

piątek, luty 26, 2021 PDF icon 010.2021 Informacja o zawarciu umowy.pdf

Strony