Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dniasortuj rosnąco Informacja o wyborze
Zapytanie numer K-DAZ.262.023.2021

Dostawa stacjonarnego urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi – 2 szt.

Projekt „PROTECT MED – opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów szpitali zakaźnych i jednoimiennych” jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektów pozakonkursowych – prewencja i leczenie: COVID-19.
Projekt realizowany w konsorcjum, w składzie:
LIDER: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego z siedzibą w Białymstoku
PARTNER: Politechnika Białostocka.

piątek, luty 12, 2021 PDF icon 20210216151254880.pdf
Zapytanie numer ZO/WE/K-DZP.263.007.2021

Dostawa odczynników chemicznych Zapytanie ofertowe nr ZO/WE/K-DZP.263.007.2021 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

czwartek, luty 11, 2021 PDF icon 007.2021 Protokół z wyboru wykonawcy.pdf
Zapytanie numer K-DAZ-262.021.2021

Dostawa platform jezdnych robota mobilnego – 2 kpl.

Projekt „PROTECT MED – opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów szpitali zakaźnych i jednoimiennych” jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektów pozakonkursowych – prewencja i leczenie: COVID-19.
Projekt realizowany w konsorcjum, w składzie:
LIDER: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego z siedzibą w Białymstoku
PARTNER: Politechnika Białostocka.

czwartek, luty 11, 2021 PDF icon 202103190822.pdf
Zapytanie numer ZO/WE/K-DZP.263.007.2021

Dostawa odczynników chemicznych Zapytanie ofertowe nr ZO/WE/K-DZP.263.007.2021 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

czwartek, luty 11, 2021 Plik 007.2021 Protokół z wyboru Wykonawcy.docx
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.PB.ZO.1.2021

Wyłonienie wykonawcy jako przedstawiciela otoczenia społeczno – gospodarczego, świadczącego osobiście usługi
w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
z przedmiotu Kampanie reklamowe w Internecie (planowany wymiar zajęć: 7 godz. wykładu, 15 godz. projektu x 2
grupy, razem 37 godz.) realizowanego na kierunku Zarządzanie, I stopnia, semestr IV, na studiach stacjonarnych w
ramach realizacji projektu „PB 2.0 – Zintegrowany Program Rozwoju”, realizowanego w ramach Działania 3.5
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego

czwartek, luty 11, 2021 PDF icon Protokół do zapytania ofertowego PR-BRPM.0881.PB_.ZO_.1.2021.pdf
Zapytanie numer ZO/WE/K-DZP.263.007.2021

Dostawa odczynników chemicznych Zapytanie ofertowe nr ZO/WE/K-DZP.263.007.2021 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

czwartek, luty 11, 2021 PDF icon 007.2021 Informacja o zawarciu umowy.pdf
Zapytanie numer K-DAZ.262.020.2021

Dostawa szybkiej kamery do analizy ruchu robota magnetycznego– 1 szt.

czwartek, luty 11, 2021 PDF icon protokół_K-DAZ.262.020.2021.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.PB.ZO.2.2021

Wyłonienie wykonawcy jako przedstawiciela otoczenia społeczno – gospodarczego, świadczącego osobiście usługi
w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
z przedmiotu Merchandising (planowany wymiar zajęć: 10 godz. ćwiczeń, razem 10 godz.) realizowanego na kierunku
Zarządzanie, II stopnia, semestr IV, na studiach stacjonarnych w ramach realizacji projektu „PB 2.0 – Zintegrowany
Program Rozwoju”, realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-
2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

czwartek, luty 11, 2021 PDF icon Protokół do zapytania ofertowego PR-BRPM.0881.PB_.ZO_.2.2021.pdf
Zapytanie numer ZO/WE/K-DZP.263.007.2021

Dostawa odczynników chemicznych Zapytanie ofertowe nr ZO/WE/K-DZP.263.007.2021 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

czwartek, luty 11, 2021 Plik 007.2021 Informacja o zawarciu umowy.docx
Zapytanie numer K-DAZ-262.019.2021

Dostawa oprogramowania dla 7 użytkowników
W ramach projektu: „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” – projekt realizowany w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

czwartek, luty 11, 2021 PDF icon 202102220832.pdf

Strony