Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dniasortuj rosnąco Informacja o wyborze
Zapytanie numer K-DAZ.262.011.2021

Dostawa miksera wizyjnego z panelem sterującym

wtorek, luty 2, 2021 PDF icon protokół_K-DAZ.262.011.2021.pdf
Zapytanie numer K-DAZ.262.017.2021

Dostawa wyposażenia dydaktycznego do laboratorium Mikrokontrolerowych Układów Sterowania

wtorek, luty 2, 2021 PDF icon protokół_K-DAZ.262.017.2021.pdf
Zapytanie numer K-DAZ.262.012.2021

Dostawa telefonów komórkowych- 1 kpl.

poniedziałek, luty 1, 2021 PDF icon protokół_K-DAZ.262.012.2021.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.2.2021

Przeprowadzenie szkoleń z nowej ustawy PZP w ramach projektów „PB2020-Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej”, „PB2.0– Zintegrowany Program Rozwoju” i „ZIREG- Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na Rzecz Rozwoju Regionalnego”

piątek, Styczeń 29, 2021 PDF icon wynik zapytania ofertowego Nowa Ustawa PZP.pdf
Zapytanie numer K-DAZ-262.006.2021

Dostawa tabletu graficznego– 1 szt.
Usługa w ramach projektu: Opracowanie aplikacji graficznej pozwalającej na odwzorowanie w świecie cyfrowym techniki malarstwa laserunkowego z wykorzystaniem palety barw utworzonej na bazie pigmentów historycznych”
Projekt złożony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 (konsorcjum MŚP z jednostką naukową - III RUNDA)
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

piątek, Styczeń 29, 2021 PDF icon 202102021251.pdf
Zapytanie numer K-DAZ-262.007.2021

Dostawa tabletu graficznego– 1 szt.
Usługa w ramach projektu: Opracowanie aplikacji graficznej pozwalającej na odwzorowanie w świecie cyfrowym techniki malarstwa laserunkowego z wykorzystaniem palety barw utworzonej na bazie pigmentów historycznych”
Projekt złożony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 (konsorcjum MŚP z jednostką naukową - III RUNDA)
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

piątek, Styczeń 29, 2021 PDF icon 202102021254.pdf
Zapytanie numer K-DAZ-262.007.2021

Dostawa tabletu graficznego– 1 szt.
Usługa w ramach projektu: Opracowanie aplikacji graficznej pozwalającej na odwzorowanie w świecie cyfrowym techniki malarstwa laserunkowego z wykorzystaniem palety barw utworzonej na bazie pigmentów historycznych”
Projekt złożony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 (konsorcjum MŚP z jednostką naukową - III RUNDA)
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

piątek, Styczeń 29, 2021 PDF icon 202102021254.pdf
Zapytanie numer K-DAZ-262.003.2021

Dostawa wyposażenia Laboratorium VR
Projekt: Projekt: „ZIREG” – Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego (POWER 3.5)

środa, Styczeń 27, 2021 PDF icon 202101291200.pdf
Zapytanie numer ZO/WM/K-DZP.262.002.2021

Dostawa odczynników chemicznych
Zapytanie ofertowe nr ZO/WM/K-DZP.263.002.2021 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

wtorek, Styczeń 26, 2021 PDF icon 002.2021 Informacja o zawarciu umowy.pdf
Zapytanie numer ZO/WM/K-DZP.262.002.2021

Dostawa odczynników chemicznych
Zapytanie ofertowe nr ZO/WM/K-DZP.263.002.2021 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

wtorek, Styczeń 26, 2021 Plik 002.2021 Informacja o zawarciu umowy.docx

Strony