Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborzesortuj malejąco
Zapytanie numer ZO/WE/DO-120.263.069.2018

Dostawa odczynników chemicznych

czwartek, Maj 17, 2018 PDF icon 069 2018 Protokół z negocjacji.pdf
Zapytanie numer ZP/WB/NB/35/16/1

Transport uczestników konkursu studenckiego Brico 2016 do Tallina (Estonia)

poniedziałek, Maj 2, 2016 PDF icon ZP_WB_D_35_16_1_protokol.pdf
Zapytanie numer DO-110.362/5/16

Świadczenie usług z zakresu dzierżawy pojemnika i wywozu odpadów komunalnych z budynku Centrum Naukowo-Badawczego Zamiejscowego Wydziału Leśnego PB    w Hajnówce

Off-White Shoes

poniedziałek, Marzec 7, 2016 PDF icon img-160429095031-0001.pdf
Zapytanie numer RO-230.362/150/15

Dostawa wielokanałowego systemu telemetrycznego  - 1 kpl.

środa, Listopad 25, 2015 PDF icon 201512021058.pdf
Zapytanie numer DO-120.262.103.2019

„Świadczenie usługi edukacyjnej poprzez przeprowadzenie kursu języka angielskiego z native speakerem dla kadry zarządzającej Uczelni w ramach projektu ,,PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”.

Nike

wtorek, Październik 1, 2019 PDF icon 103 2019 Informacja o nieudzieleniu zamowienia.pdf
Zapytanie numer DO-140.262.129.2019

Zakup stanowiska do termoformowania wyrobów z polimerów i kompozytów (folie, wielowarstwowe folie) – 1 kpl.

czwartek, Lipiec 11, 2019 PDF icon 201907291052.pdf
Zapytanie numer RO-410.0881.VS.ZO5.2019

Usługa gastronomiczna –przerwa kawowa w Białymstoku dla ok 80 osób podczas konferencji organizowanej w ramach projektu Virtual and Intensive Course Developing Practical Skills of Future Engineers (VIPSKILLS) przez Politechnikę Białostocką z Programu Erasmus + Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne.

 

adidas Yeezy Slides September 2020 Release Date

środa, Maj 8, 2019 PDF icon 20190509151141572.pdf
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.363/076/17

Dostawa odczynników chemicznych

czwartek, Sierpień 10, 2017 PDF icon 076 17 protokół z wyboru wykonawcy zamówienia.pdf
Zapytanie numer ZO/WM/DO-120.263.013.2019

Wytworzenie 5 materiałów ciernych na podstawie receptur oraz wyprodukowanie okładzin stosowanych do kolejowego hamulca tarczowego zgodnie z załączoną specyfikacją.

Nike

czwartek, luty 21, 2019 PDF icon Informacja o zawarciu umowy.pdf
Zapytanie numer DO-140.362/093/17

Dostawa kontrolera przepływu wody do mikroskopu - 1 szt.

wtorek, Maj 9, 2017 PDF icon 201705121423.pdf

Strony