Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborzesortuj malejąco
Zapytanie numer ZK-DA-262.365.2019

Dostawa drukarki 3D wraz z filamentem - 1 kpl.

środa, Grudzień 11, 2019 PDF icon 202001091418.pdf
Zapytanie numer WI-500.POP.14.2019

Transport uczniów szkół podstawowych z miejscowości Księżyno, Łapy, Wasilków, Sokółka, Kamienna Nowa, Malawicze Dolne na Politechnikę Białostocką, w związku z realizacją przez Politechnikę Białostocką projektu „Programowanie od podstaw - rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego”Nike Air Force 1 07 Premium Just Do It AR7719-100 Shoes – Buy Best Price Adidas&Nike Sport Sneakers

środa, Listopad 6, 2019 PDF icon 20191113121057587.pdf
Zapytanie numer ZO/PK/DO-120.363/073/17

Usługa sukcesywnego odbioru stałych odpadów komunalnych zmieszanych z terenu Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Białostockiej "Dwór Mejera" w Hołnach Mejera 3a,16-500 Sejny, gmina Sejny oraz ich zagospodarowanie.

Girls Nike Air Force 1 Shadow White Sail Stone Atomic Pink CZ8107-100 – Buy Best Price Adidas&Nike Sport Sneakers

środa, Sierpień 9, 2017 PDF icon 073 17 Protokół.pdf
Zapytanie numer DO-140.362/087/17

Dostawa czujników liniowych akwizycji danych – 4 szt.

poniedziałek, Maj 8, 2017 Plik Załączniki+nr+4 - protokół.docx
Zapytanie numer ZO/PK/DO-120.363/004/17

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego PB "Dwór Mejera" w Hołnach Mejera

Nike Air Force 1 07 Premium Just Do It AR7719-100 Shoes – Buy Best Price Adidas&Nike Sport Sneakers

piątek, luty 10, 2017 PDF icon rozstrzygnięcie 004_17.pdf
Zapytanie numer RO-230.362/095/16

Dostawa kserokopiarki - 2 szt.

wtorek, Listopad 15, 2016 PDF icon 201611181055.pdf
Zapytanie numer RO-410.083/300/5/2015

Zapytanie ofertowe na organizację seminarium poświęconego przedstawieniu osiągniętych rezultatów projektu i możliwości badań naukowych, jakie mogą prowadzone w ramach nowoutworzonych i zmodernizowanych  laboratoriów utworzonych w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo – badawczej Politechniki Białostockiej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka; Działania I.3 Wspieranie Innowacji

Air Jordan 1 Low Releasing in Smoke Grey/Red

czwartek, Październik 8, 2015 PDF icon protokół_wyboru_ofertyRO41008330052015.pdf
Zapytanie numer ZO/WM/K-DZP.263.064.2020

Dostawa materiałów do wykonania struktur kompozytowych bolidu CMS-07.

Zapytanie ofertowe nr ZO/WM/K-DZP.263.064.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

wtorek, Grudzień 1, 2020 Plik 064.2020 Protokół z wyboru Wykonawcy.docx
Zapytanie numer RO-230.362/077/15

Dostawa elementu układu odwróconej osmozy - przepływomierza elektromagnetycznego - wraz z montażem

wtorek, Sierpień 25, 2015 PDF icon RO_230_362-077-15_protokol.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.34.2020

Świadczenie usługi edukacyjnej poprzez przeprowadzenie Akademickich Dni Dydaktyki Politechniki Białostockiej 2020 dla pracowników dydaktycznych Uczelni w ramach projektu ,,PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” i „PB 2.0- Zintegrowany Program Rozwoju” współfinansowanych przez  Unię  Europejską  ze  środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”.

Face Mask Required Signs for Businesses, Restaurants and Offices

piątek, Październik 9, 2020 PDF icon Unieważnienie.pdf

Strony