Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówieniasortuj malejąco Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer ZO/ZWL/DO-120.263.017.2018

Materiały do badań farmakologicznych-linia komórkowa.

2018-02-14 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/PR/DO-120.263.027.2018

Monitoring mediów pod kątem informacji o Politechnice Białostockiej

2018-02-23 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/PK/DO-120.263.029.2018

Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej w roku 2018

2018-02-28 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer Wykaz_umów zawartych_w_ramach_działalności_naukowo_badawczej

Wykaz umów zawartych w ramach działalności naukowo-badawczej

2017-09-14 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer Wykaz_umów zawartych_w_ramach_działalności_naukowo_badawczej

Wykaz umów zawartych w ramach działalności naukowo-badawczej

2017-09-14 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer RO-410.0881.WP.Z1.2018

Wykonanie skrzyni fumigowanej do transportu bolidu CMS-04 i warsztatu zespołu Cerber Motorsport na teren zawodów Formula SAE Michigan 2018 na potrzeby projektu „Wzmocnienie potencjału naukowego studentów oraz popularyzacja nauk ścisłych na międzynarodowych zawodach Formula SAE Michigan w Stanach Zjednoczonych oraz konferencjach naukowych” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2018-02-26 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.263.028.2018

Zakup odczynników chemicznych

2018-02-22 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer RO-410.0881.AV.Z1.2018

Zakup w ramach projektu „Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 „Badania aplikacyjne”

2018-02-15 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer Zapytanie o cenę

Zapytanie o ceną na: "Wycenę wartości rynkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych".

2017-09-18 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262/004/18_AVAL

Dostawa agregatu ( generatora prądotwórczego )– 1 szt.

2018-02-21 Postępowanie aktualnie w toku

Strony