Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dniasortuj malejąco Informacja o wyborze
Zapytanie numer RO-410.0881.TW/03/2018

Dostawa materiałów konstrukcyjnych stalowych w ramach projektu „Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających” realizowanego w ramach Działania 4.1 PO Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

2018-05-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.117.18

Dostawa elektronicznej oprawy zaworowo manometrycznej - 1 szt.

2018-05-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.110.18

Dostawa termoanemometru skrzydełkowego – 1 szt.

2018-05-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.119.18

Dostawa czujnika temperatury z gniazdem mocującym - 18 szt.

2018-05-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.112.18

Dostawa higrometru elektronicznego – 1 szt.

2018-05-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.121.18

Dostawa detektora wycieku czynnika chłodniczego - 1szt.

2018-05-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.114.18

Dostawa sondy ph-metrycznej – 2 szt.

2018-05-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer RO-410.0881.TW/02/2018

dostawa półautomatu spawalniczego wraz z osprzętem w ramach projektu „Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających” realizowanego w ramach Działania 4.1 PO Inteligentny Rozwój
2014 – 2020

2018-05-29 Postępowanie aktualnie w toku

Strony