Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dniasortuj malejąco Informacja o wyborze
Zapytanie numer ZO/ZWL/DO-120.263.032.2018

Materiały do badań farmakologicznych - sygnalizacja komórkowa

2018-02-27 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/PK/DO-120.263.029.2018

Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej w roku 2018

2018-02-28 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-210.530.1.2018

Dostawa cenników SEKOCENBUD oraz aktualizacji programu NORMA PRO na rok 2018

2018-03-01 Postępowanie aktualnie w toku

Strony