Zapytanie numer RO-230.362/198/14

Jednosta organizacyjna: 
Dział Aparatury i Zakupów
Znak sprawy: 
RO-230.362/198/14
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa  urządzenia do okładania książek wraz z okładkami – 1 kpl.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2014-12-01

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: