Zapytanie numer RO-230.362/206/14

Jednosta organizacyjna: 
Dział Aparatury i Zakupów
Znak sprawy: 
RO-230.362/206/14
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa  mikroskopu Delta Optical Genetic Pro Bino USB z kamerą – 1 szt.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2014-12-04

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: