Zapytanie numer 1/ECALL/2018

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
1/ECALL/2018
Przedmiot zamówienia: 

Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy świadczącego osobiście usługi w ramach personelu projektu w zakresie personelu badawczo-rozwojowego w ramach projektu „System sensorowy w pojazdach do rozpoznania stanu po wypadku z transmisją informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń eCall”, realizowanego w ramach Działania 4.1 PO Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

NEW BALANCE

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2018-01-10

Wybór najkorzystniejszej oferty