Zapytanie numer ZO/WE/DO-120.263.090.2018

Jednosta organizacyjna: 
Wydział Elektryczny
Znak sprawy: 
ZO/WE/DO-120.263.090.2018
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa odczynników chemicznych.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2018-08-14

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze:
Informacja o wyborze: