Zapytanie numer DO-140.262.12.2019

Jednosta organizacyjna: 
Dział Aparatury i Zakupów
Znak sprawy: 
DO-140.262.12.2019
Przedmiot zamówienia: 

Przedłużenie wsparcia technicznego na posiadane oprogramowanie VMWARE na okres 12 miesięcy – 1 szt.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2019-02-07

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: