Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.263.037.2019

Jednosta organizacyjna: 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Znak sprawy: 
ZO/WB/DO-120.263.037.2019
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa bakterii Vibrio fischeri – odczynnika do badania toksyczności ostrej Microtox

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2019-05-20

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze:
Informacja o wyborze: