Zapytanie numer RO-410.0881.ZI.ZO.43.2019

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
RO-410.0881.ZI.ZO.43.2019
Przedmiot zamówienia: 

Usługa edukacyjna: studia podyplomowe dla pracowników Politechniki Białostockiej w ramach projektu "PB2020 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej" realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

AIR MAX PLUS

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2019-09-06

Wybór najkorzystniejszej oferty