Zapytanie numer RO-410.0881.ZI.ZO.47.2019

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
RO-410.0881.ZI.ZO.47.2019
Przedmiot zamówienia: 

Przeprowadzenie usługi szkoleniowej podczas Dni Dydaktyki Akademickiej na PB’2019 w ramach projektu ‘PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Nike Air Jordan Retro 1 Red Black White - Buy Air Jordan 1 Retro (white / black / varsity red), Price: $60.85 - Air Jordan Shoes

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2019-10-04

Wybór najkorzystniejszej oferty