Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZO.2020.MŁ.63

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
PR-BRPM.0881.ZO.2020.MŁ.63
Przedmiot zamówienia: 

Realizacja testów prototypu urządzenia kieszonkowego, dedykowanego dla osób niedosłyszących i niesłyszących, w celu sprawdzenia skuteczności jego działania w warunkach miejskich (m.in. w ruchu ulicznym) i zebrania uwag o ergonomii zaproponowanego rozwiązania na potrzeby przygotowywanego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu „Rzeczy są dla ludzi” Programu Rządowego „Dostępność Plus”, do którego Politechnika Białostocka planuje aplikować.

 

Sneakers

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2020-09-18

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: