Zapytanie numer RO-230.362/096/14

Jednosta organizacyjna: 
Dział Aparatury i Zakupów
Znak sprawy: 
RO-230.362/096/14
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa Systemu 3D Guidance trakSTAR 800 1 Sensor, Mid-range Transmitter  - 1 szt.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2014-07-21

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: