Zapytanie numer RO-230.362/160/14

Jednosta organizacyjna: 
Dział Aparatury i Zakupów
Znak sprawy: 
RO-230.362/160/14
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa cyfrowego czujnika wychyleń wraz z statywem magnetycznym – 2 kpl.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2014-10-30

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: