Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborzesortuj malejąco
Zapytanie numer ZO/WE/DO-120.263.055.2018

Zakup odczynników chemicznych

poniedziałek, Kwiecień 16, 2018 PDF icon 055 18 informacja o zawarciu umowy.pdf
Zapytanie numer ZO/WM/ZK-DZP.263.090.2019

Dostawa prętów ze stali/stopów biomedycznych

czwartek, Grudzień 5, 2019 PDF icon 090.2019 Protokól z wyboru wykonawcy.pdf
Zapytanie numer DO-140.262.013.18

Przedłużenie wsparcia technicznego na posiadane oprogramowanie VMWARE – 1 szt.

wtorek, luty 13, 2018 PDF icon 201802131420.pdf
Zapytanie numer RO-410.083/223/ZO-1/2017

Uwaga zmiana załączników !!! Przedmiot zapytania (nazwa): Badania lekarskie dla studentów przystępujących na Staż

jordans 11s cheap size 4.5

wtorek, Grudzień 12, 2017 PDF icon Protokół_wyboru.pdf
Zapytanie numer RO-410.0833004 2015

Zapytanie ofertowe: projekt, wykonanie, dostawa tabliczek pamiątkowych projektu I.3 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej” - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

Air Max

wtorek, Listopad 3, 2015 PDF icon protokół_wyboru.pdf
Zapytanie numer ZO/PK/DO-120.363/117/17

Dostawa kompletów rolet wolnowiszących i żaluzji pionowych na potrzeby Domu Studenta nr 1, 2, 3, 4 Politechniki Białostockiej

poniedziałek, Październik 23, 2017 PDF icon protokół z wyboru wykonawcy zamówienia.pdf
Zapytanie numer RO-410.083/200/17/2015

Zapytanie ofertowe

na organizację cyklu wystaw oraz seminariów o tematyce OZE na potrzeby projektu „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej.

Nike Air Max 270

poniedziałek, Wrzesień 28, 2015 PDF icon unieważnienie postępowania 17_2015.pdf
Zapytanie numer ZP/WB/N3/55/15/1

Odczynniki chemiczne i drobny sprzęt laboratoryjny

środa, Lipiec 22, 2015 PDF icon ZP_WB_N3_55_15_1_protokol.pdf
Zapytanie numer WZ-600/ZO/2/2015

Usługa polegająca na opracowaniu elektronicznego systemu obsługi kwartalnika "Ekonomia i zarządzanie"

poniedziałek, Maj 18, 2015 PDF icon Wynik zapytania.pdf
Zapytanie numer ZO/WB/K-DZP.263.081.2020

Dostawa odczynników do oznaczeń analitycznych
Zapytanie ofertowe nr ZO/WB/K-DZP.263.081.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

wtorek, Styczeń 19, 2021 PDF icon 081.2020 Informacja o zawarciu umowy.pdf

Strony