Zapytanie numer RO-230.362/173/14

Jednosta organizacyjna: 
Dział Aparatury i Zakupów
Znak sprawy: 
RO-230.362/173/14
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa licencji na strategiczną grę symulacyjną MarketPlace EIBM – 1 szt.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2014-11-13

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: