Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer DO-210.262.6.2019

Dostawa rusztowania fasadowego przejezdnego z pionem komunikacyjnym

2019-03-25 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-210.262.5.2019

Wywóz odpadów budowlanych z obiektów Politechniki Białostockiej

2019-03-25 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer RO-410.0881.ZI.ZO.30.2019

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu programowania sterowników PLC SIMATIC S7-1500 wraz z uznawalnym na rynku certyfikatem poświadczającym umiejętności programowania sterowników PLC SIMATIC S7-1500 dla studentów Politechniki Białostockiej na potrzeby Fabryki Dobrego Inżyniera, w ramach projektu ,,PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” współfinansowanego przez  Unię  Europejską  ze  środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

2019-03-22 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer RO-410.0881.ZI.ZO.29.2019

Przeprowadzenie kursu przygotowujący do zdania egzaminu Microsoft 70-480 oraz jego przeprowadzenia dla studentów Politechniki Białostockiej na potrzeby Fabryki Dobrego Inżyniera Politechniki Białostockiej w ramach projektu ,,PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” współfinansowanego przez  Unię  Europejską  ze  środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.W dniu 19.03.2019 r. zostały dodane pytania i odpowiedzi do zapytania.

2019-03-22 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.42.2019

Dostawa TELEWIZORA 40" FULL HD – 6 szt.

2019-03-21 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.47.2019

Dostawa aktualizacji pakietu posiadanego oprogramowania ‘DTREG

2019-03-21 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.40.2019

Dostawa materiałów technicznych (zgodnie z załączonym wykazem) – 1 kpl.

2019-03-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.43.2019

Dostawa komputera przenośnego – 1 szt.

2019-03-19 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.45.2019

Dostawa oprogramowania do symulacji procesu wtryskiwania tworzyw sztucznych – licencja na 20 stanowisk

2019-03-19 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/PK/DO-120.263.23.2019

Świadczenie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej w obiektach i na terenie Politechniki Białostockiej

2019-03-19 Postępowanie aktualnie w toku

Strony