Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.RS.1.2022

 Szacowanie dot. wyceny brutto za 1h pracy na stanowisku  Główny specjalista ds. izolowanych przekształtników DC/DCZwracamy się z prośbą o przesłanie wyceny oczekiwanego wynagrodzenia brutto za 1 godzinę pracy na stanowisku Główny specjalista ds. izolowanych przekształtników DC/DC w ramach projektu Rekonfigurowany System Zasilania Statków Powietrznych 270V – 28V d.c”(nr umowy POIR.01.01.01-00-1440/20) finansowanego z Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

2022-09-05 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.RF.11.2021

Szacowanie dot. wyceny brutto za 1h pracy na stanowisku  Główny specjalista ds. izolowanych przekształtników DC/DC

2021-12-16 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/R/K-DZP.263.004.2021

Sukcesywny druk i oprawa publikacji i czasopism wraz z dostawą.

2021-01-27 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.2021.TC.2

Wycena kosztów opracowania systemu/aplikacji wspomagającej ocenę okresową nauczycieli akademickich, zgodnej z określonymi założeniami

2021-01-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZP/WM/K-DZP.263.055.2020

Wytworzenie 5 rodzajów mieszanek ciernych oraz uformowanie materiału w zestawy wkładek do kolejowego hamulca tarczowego

2020-11-09 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer KW.310.20.2020

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Politechniki Białostockiej za lata obrotowe 2020-2021:
- rok 2020 obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz
- rok 2021 obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
Nike

2020-10-16 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer K-DA.262.15.2020

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku - dostawa samochodu dostawczego na potrzeby Politechniki Białostockiej

2020-09-28 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer Wykaz umów zawartych w ramach działalności naukowo-badawczej

Wykaz umów zawartych w ramach działalności naukowo-badawczej

2020-12-31 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer KA-DA.262.6.2019

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości.

2019-12-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WM/ZK-DZP.263.088.2019

Usługa wykonania i dostawy próbek rurkowych do badań zmęczeniowych z materiału powierzonego w postaci prętów wyciskanych o średnicy 16mm

2019-12-03 Postępowanie aktualnie w toku

Strony