Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer DO-140.362/215/17

Dostawa mat edukacyjnych – 27 kpl.

2017-09-26 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.362/209/17

Dostawa wyposażenia multimedialnego wraz z montażem w Sali 020 WI – 1 kpl.

2017-09-26 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer WI-500.POP.2/2017

Zapytanie ofertowe na usługę bufetową w takcie szkolenia w ramach realizacji projektu „Programowanie od podstaw - rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli  i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego”w ramach Osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

2017-09-26 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.363/096/17

Dostawa odczynników chemicznych

2017-09-25 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WM/DO-120.363/091/17

Wykonanie i dostawa próbek rurkowych gwintowanych

2017-09-25 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer Wykaz_umów zawartych_w_ramach_działalności_naukowo_badawczej

Wykaz umów zawartych w ramach działalności naukowo-badawczej

2017-09-14 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer Wykaz_umów zawartych_w_ramach_działalności_naukowo_badawczej

Wykaz umów zawartych w ramach działalności naukowo-badawczej

2017-09-14 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WE/DO-120.363/097/17

Sukcesywny zakup gazów technicznych i specjalnych wraz z dostawą oraz najmem butli, wiązek butli i zbiorników

2017-09-19 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.362/199/17

Dostawa: czujników piezoelektrycznych, piezostosów, wzmacniaczy, piezo-przetworników drgań, modułów piezo do generowania energii elektrycznej firmy SMART MATERIAL (zgodnie z wykazem)

2017-09-21 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.362/206/17

Dostawa sond prądowych do analizatora mocy HIOKI 3390– 2 szt.

2017-09-20 Postępowanie aktualnie w toku

Strony