Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer ZO/ZWL/DO-120.263.060.2019

Dostawa filtrów do SFE na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce Politechniki Białostockiej

2019-08-28 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WM/DO-120.263.064.2019

Usługa wykonania części oprzyrządowania do klejenia próbek płaskich DCB i okrągłych wraz z wykonaniem elementów próbek DCB

2019-08-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.263.059.2019

Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu i szkła laboratoryjnego

2019-08-27 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.263.058.2019

Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu i szkła laboratoryjnego

2019-08-27 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.263.062.2019

Dostawa piasku normowego wg PN EN 196-1

2019-08-26 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/PK/DO-120.263.063.2019

„Dostawa bielizny pościelowej, prześcieradeł, kołder i poduszek
na potrzeby Domów Studenta nr 1, 2, 3, 4 Politechniki Białostockiej”

2019-08-22 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer WI-500.POP.13.2019

Usługa bufetowa w trakcie szkolenia w ramach realizacji projektu „Programowanie od podstaw - rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego”
w ramach Osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2019-08-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/DO-220/06/2019

Wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej w obiektach Politechniki Białostockiej.

2019-08-14 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.193.2019

Dostawa śmigieł, silników, regulatorów ,transformatora do bezzałogowych statków powietrznych

2019-08-05 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/DO/224.05.2019

Oferta na wymianę wyłącznika niskiego napiecia zlokalizowanego w Rozdzielni Głównej Wydziału Elektrycznego P.B. 15-351 Białystok ul. Wiejska 45D

2019-05-14 Postępowanie aktualnie w toku

Strony