Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.2W.ZO.34.2019

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia „PRINCE2 Foundation” wraz z egzaminem i certyfikatem, na potrzeby projektu „2WORK- kompleksowy program kształtujący kompetencje i kwalifikacje, zwiększający szanse absolwentów na rynku pracy” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

czwartek, Listopad 14, 2019 PDF icon rozstrzygnięcie postępowania PR-BRPM.0881.2W.ZO_.34.2019.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.2W.ZO.33.2019

Przygotowanie i zrealizowanie certyfikowanego szkolenia Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 wraz z egzaminem i certyfikatem, w której weźmie udział łącznie 15 osób na potrzeby projektu „2WORK- kompleksowy program kształtujący kompetencje i kwalifikacje, zwiększający szanse absolwentów na rynku pracy” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

UWAGA: W związku z pytaniem ze strony zainteresowanych ww. zapytaniem wyjaśniamy, iż minimalna liczba osób uczestniczących w tym szkoleniu wynosi 12 osób.

czwartek, Listopad 14, 2019 PDF icon rozstrzygnięcie postępowania PR-BRPM.0881.2W.ZO_.33.2019.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.2W.ZO.32.2019

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia „Lean Manufacturing” wraz z egzaminem i certyfikatem, na potrzeby projektu „2WORK- kompleksowy program kształtujący kompetencje i kwalifikacje, zwiększający szanse absolwentów na rynku pracy” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

czwartek, Listopad 14, 2019 PDF icon rozstrzygnięcie postępowania PR-BRPM.0881.2W.ZO_.32.2019.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.PB.ZO.01.2019

zakup i dostawa fabrycznie nowych gier dydaktycznych i edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu PB 2.0 – Zintegrowany Program Rozwoju, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

czwartek, Listopad 14, 2019 PDF icon rozstrzygnięcie postępowania PR-BRPM.0881.PB_.ZO_.01.2019.pdf
Zapytanie numer ZO/WM/ZK-DZP.263.083.2019

Transport studentów wraz z opiekunami w ramach wyjazdu dydaktyczno-naukowego „Funkcjonowanie największych źródeł energii elektrycznej w Polsce”

środa, Listopad 13, 2019 PDF icon 083.2019 Protokół z wyboru Wykonawcy.pdf
Zapytanie numer ZK_DA_140-262_289-2019

Materiały techniczne jako elementy prototypu

Zakup w ramach projektu: "Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających" nr umowy: POIR.04.01.02-00-0135/16-00 z dnia 13.02.2017 r.

wtorek, Listopad 12, 2019 PDF icon Protokół ZK_DA_140-262_289-2019.pdf
Zapytanie numer WI-500.POP.14.2019

Transport uczniów szkół podstawowych z miejscowości Księżyno, Łapy, Wasilków, Sokółka, Kamienna Nowa, Malawicze Dolne na Politechnikę Białostocką, w związku z realizacją przez Politechnikę Białostocką projektu „Programowanie od podstaw - rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego”

środa, Listopad 6, 2019 PDF icon 20191113121057587.pdf
Zapytanie numer ZO/WM/ZK-DZP.263.079.2019

Dostawa odczynników chemicznych.

środa, Listopad 6, 2019 PDF icon PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.DE.ZO.2.2019

Dostawa gazów technicznych i odczynników chemicznych na potrzeby projektu DESIRE - Development of Sustainable (adaptive) peatland management by Restoration and paludiculture for nutrient retention and other ecosystem services in the Neman river catchment, realizowanego przez Politechnikę Białostocką w ramach Programu Interreg Morza Bałtyckiego. 

wtorek, Listopad 5, 2019 PDF icon protokół z wyboru_zapytanie nr PR-BRPM.0881.DE_.ZO_.2.2019.pdf
Zapytanie numer DO-140.262.281.2019

Dostawa oprogramowania – 1 licencja edukacyjna

środa, Listopad 6, 2019 PDF icon 20191108140626234.pdf

Strony