Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.263.061.2019

Dostawa odczynników chemicznych

wtorek, Sierpień 13, 2019 PDF icon 061.2019 Protokół z wyboru Wykonawcy.pdf
Zapytanie numer DO-140.262.191.2019

Dostawa, montaż i uruchomienie nowego modułu montażowego dostosowanego do istniejącego stanowiska badawczego systemu eCall (testowanie prototypów urządzeń przeznaczonych do pracy w pojazdach w systemie sensorowym, wykrywających wystąpienie wypadku pojazdu)

poniedziałek, Sierpień 5, 2019 PDF icon DO-140_262_191_2019-protokol.pdf
Zapytanie numer DO-140.262.167.2019.1

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarki ELS

poniedziałek, Sierpień 5, 2019 PDF icon DO-140_262_167_2019-protokol.pdf
Zapytanie numer ZO/PR/DO-120.263.057.2019

Druk i dostawa albumów jubileuszowych na potrzeby Działu Promocji Politechniki Białostockiej.

poniedziałek, Sierpień 5, 2019 PDF icon 057 2019 Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia.pdf
Zapytanie numer RO-410.0881.DE.ZO.1.2019

Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby projektu DESIRE - Development of Sustainable (adaptive) peatland management by Restoration and paludiculture for nutrient retention and other ecosystem services in the Neman river catchment, realizowanego przez Politechnikę Białostocką w ramach Programu Interreg Morza Bałtyckiego.

poniedziałek, Lipiec 29, 2019 PDF icon rozstrzygnięcie_zapytania_odczynniki_DESIRE(1).pdf
Zapytanie numer RO-410.0881.ZI.ZO.41.2019

Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego w ramach projektu „PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” współfinansowanego przez  Unię  Europejską  ze  środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

czwartek, Lipiec 25, 2019 PDF icon rozstrzygnięcie_zapytania_kurs_księgowości.pdf
Zapytanie numer DO-140.262.147.2019.1

Zakup drukarki 3D z pakietem filamentów i oprogramowaniem – 1 kpl.

środa, Lipiec 24, 2019 PDF icon DO-140_262_147_2019_1-protokol.pdf
Zapytanie numer DO-120.263.056.2019

Druk i dostawa materiałów drukowanych na potrzeby Działu Promocji Politechniki Białostockiej

czwartek, Lipiec 25, 2019 PDF icon 056 2019 Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia.pdf
Zapytanie numer DO-140.262.179.2019

Radarowy miernik ruchu wraz z baterią – 1 kpl.

wtorek, Lipiec 23, 2019 PDF icon 201907251333.pdf
Zapytanie numer ZO/WM/DO-120.263.052.2019

Dostawa materiałów do wykonania pakietu aerodynamicznego bolidu Formuła Student CMS-06.

środa, Lipiec 24, 2019 PDF icon 052.2019 Protokół z unieważnienia.pdf

Strony