Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer ZO/WM/DO-120.263.025.2019

Usługa rzecznika patentowego związana ze zgłoszeniem we Włoskim Urzędzie Patentowym i Znaków Towarowych wynalazku ”Piezoelektryczny wtryskiwacz gazowy zwłaszcza do układów zasilania silników spalinowych„

poniedziałek, Marzec 18, 2019 PDF icon 025 2019 Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia.pdf
Zapytanie numer DO-140.262.35.2019

Dostawa kolorymetru – 1 kpl.

czwartek, Marzec 14, 2019 PDF icon 201903191144.pdf
Zapytanie numer RO-410.0881.ZO.2.2019.PA

Dostarczenie materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu logiki i matematyki przez Wydział Informatyki organizowanych w ramach projektu "Podlaska Akademia Młodego Inżyniera" w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

czwartek, Marzec 14, 2019 PDF icon protokół rozstrzygnięcia do zapytania RO-410.0881.ZO_.2.2019.PA mat. zajęć projekt PAMI_0.pdf
Zapytanie numer ZP/PK/DO-120.263.024.2019

Dostawa nowego traktorka - kosiarki wraz z osprzętem na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Białostockiej „Dwór Mejera” w Hołnach Mejera 3a, 16-500 Sejny

środa, Marzec 13, 2019 PDF icon 024.2019 Protokół w wyboru wykonawcy.pdf
Zapytanie numer DO-140.262.34.2019

Dostawa nowej kserokopiarki – 1 szt.

wtorek, Marzec 12, 2019 PDF icon 201903141000.pdf
Zapytanie numer ZO/PR/DO-120.263.021.2019

Druk, oprawa i dostarczenie do siedziby zleceniodawcy informatora uczelnianego dla studentów zagranicznych.

poniedziałek, Marzec 11, 2019 PDF icon Protokół z wyboru Wykonawcy.pdf
Zapytanie numer ZO/WM/DO-120.263.022.2019

Usługa rzecznika patentowego dla wynalazku: „Metoda wykańczającej obróbki ściernej powierzchni próbek do badań materiałowych zwłaszcza badań zmęczeniowych”

poniedziałek, Marzec 11, 2019 PDF icon 022 2019 protokól z wyboru wykonawcy zamówienia.pdf
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.263.020.2019

Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

środa, Marzec 13, 2019 PDF icon 020.2019 PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA.pdf
Zapytanie numer ZO/PK/DO-120.263.017.2019

Wykonanie usługi dezynsekcji w Domach Studenta nr 1, 3 i 4 oraz w Hotelu Asystenta Politechniki Białostockiej

środa, Marzec 13, 2019 PDF icon 017 2019 Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia.pdf
Zapytanie numer WI-500.POP.11.2019

Transport uczniów szkół podstawowych z miejscowości: Supraśl, Rafałówka, Dobrzyniówka, Ogrodniczki na Politechnikę Białostocką, w związku z realizacją przez Politechnikę Białostocką projektu „Programowanie od podstaw - rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego”.

poniedziałek, Marzec 11, 2019 PDF icon protokół rozstrzygnięcia zapytanie ofertowe WI-500.POP_.11.2019 transport uczniów ze szkół na PB.pdf

Strony