Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer ZO/WM/ZK-DZP.263.011.2020

"Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych". Zapytanie ofertowe prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem internetowym: https://pb.ezamawiajacy.pl/pn/pb/demand/notice/public/12563/details

piątek, Marzec 20, 2020 PDF icon 011 2020 PROTOKÓŁ z wyboru wykonawcy zamówienia-1.pdf
Zapytanie numer ZK-DA-262.037.2020

Dostawa suszarki próżniowej wraz z pompa próżniową – 1 kpl.

środa, Marzec 18, 2020 PDF icon 202003260741.pdf
Zapytanie numer ZO/PR/ZK-DZP.263.016.2020

Konserwacja-restauracja sztandaru Wyższej Szkoły Inżynierskiej

piątek, Marzec 13, 2020 PDF icon Protokół z wyboru Wykonawcy.pdf
Zapytanie numer ZK-DA-262.026.2020

Dostawa przekładek aluminiowych

wtorek, Marzec 10, 2020 PDF icon 202003161426.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.DE.ZO.6.2020

Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby projektu DESIRE - Development of Sustainable (adaptive) peatland management by Restoration and paludiculture for nutrient retention and other ecosystem services in the Neman river catchment, realizowanego przez Politechnikę Białostocką w ramach Programu Interreg Morza Bałtyckiego. 

poniedziałek, Marzec 9, 2020 PDF icon protokół z wyboru.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.26.2020

Wyłonienie wykonawcy jako przedstawiciela otoczenia społeczno – gospodarczego, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej z przedmiotu Biura podróży, realizowanego na kierunku Turystyka i rekreacja I stopnia, semestr IV, na studiach stacjonarnych w ramach realizacji projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

wtorek, Marzec 3, 2020 PDF icon 20200311122434625.pdf
Zapytanie numer ZO/WM/ZK-DZP.263.010.2020

Dostawa narzędzi laboratoryjnych

wtorek, Marzec 3, 2020 PDF icon 010 2020 Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia.pdf
Zapytanie numer PW-BWM.0881.3.2020

Wydruk informatorów uczelnianych oraz trzech typów ulotek promocyjnych.

wtorek, Marzec 3, 2020 PDF icon Protokół z wyboru wykonawcy.pdf
Zapytanie numer KA-DEB.262.2.2020

Wywóz odpadów budowlanych z obiektów Politechniki Białostockiej

środa, luty 26, 2020 PDF icon protokół z wyboru wykonawcy zamówienia KA_DEB.262.2.2020.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.24.2020

 Przeprowadzenie szkolenia „ZFŚS w 2020 r. po zmianach najnowsze orzecznictwo oraz wyjaśnienia MFw ramach projektu „PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

środa, luty 26, 2020 PDF icon wybór wykonawcy zamówienia ZFŚS.pdf

Strony