Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer DO-140.262.107.18

Dostawa przetwornika przepływu i temperatury – 3 szt.

2018-05-28 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.099.18

Wsparcie techniczne i serwisowe oprogramowania TECNOMATIX – 2 szt.

2018-05-28 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WM/DO-120.263.072.2018

Dostawa stopu aluminium ENAW 2024 T3511 w postaci pręta ciągnionego

2018-05-24 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.121.18

Dostawa detektora wycieku czynnika chłodniczego - 1szt.

2018-05-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.120.18

Dostawa przetwornika ciśnienia - 4 szt.

2018-05-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.119.18

Dostawa czujnika temperatury z gniazdem mocującym - 18 szt.

2018-05-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.118.18

Dostawa elektronicznej wagi chłodniczej 1 szt.

2018-05-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.117.18

Dostawa elektronicznej oprawy zaworowo manometrycznej - 1 szt.

2018-05-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.116.18

Dostawa stacji odzysku czynnika chłodniczego - 1 szt.

2018-05-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.115.18

Dostawa pompy wodnej– 1 szt.

2018-05-29 Postępowanie aktualnie w toku

Strony