Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.AV.ZO.1.2020.

Zapytanie ofertowe wykonawcy świadczącego osobiście usługi wytwarzania oprogramowania w ramach personelu projektu “Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2020-06-03 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZK-DA-262.079.2020

Przedłużenie posiadanej licencji oprogramowania antywirusowego na okres 2 lat

2020-05-28 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.HT.ZO.1.2020

Usługa szkoleniowa oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia usługi szkoleniowej dedykowanej startupowi RECON sp. z o. o. w ramach projektu "Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2" realizowanego z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

2020-05-28 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZK-DA-262.076.2020

Demineralizator wody(np. HLP 5sp) z wbudowaną pompą i punktem poboru wody III klasy czystości (zaopatrzony w zbiornik ciśnieniowy i kran do poboru wody klasy III)

2020-05-28 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZK-DA-262.063.2020

Dostawa pieca rurowego - 1 szt.

2020-05-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer KA-DA.262.1.2020

Sukcesywny odbiór odpadów należących do grupy urządzeń elektrycznych i elektronicznych

2020-01-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer KA-DA.262.16.2019

Sukcesywny odbiór odpadów należących do grupy urządzeń elektrycznych i elektronicznych

2020-01-10 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer KA-DA.262.6.2019

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości.

2019-12-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WM/ZK-DZP.263.088.2019

Usługa wykonania i dostawy próbek rurkowych do badań zmęczeniowych z materiału powierzonego w postaci prętów wyciskanych o średnicy 16mm

2019-12-03 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer Wykaz umów zawartych w ramach działalności naukowo badawczej

Wykaz umów zawartych w ramach działalności naukowo badawczej PB

2019-10-31 Postępowanie aktualnie w toku

Strony