Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer ZO/WIZ/DO-120.263.067.2019

Usługa bufetowa na potrzeby realizacji Studiów Podyplomowych MBA realizowanych na Wydziale Inżynierii Zarządzania, ul. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin.

2019-09-25 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.241.2019

Zakup stanowiska do termoformowania wyrobów z polimerów i kompozytów (folie, wielowarstwowe folie) – 1 kpl."PB2020 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej" Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.Udział środków UE to: 86,9302 % 

2019-09-25 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.230.2019

Dostawa systemu radaru FMCW 77MHz z dedykowanym procesorem sygnałowym, z systemem programowania i szybkiego zobrazowania oraz możliwością pobierania strumienia nieprzetworzonych danych – 1 kpl.

2019-09-24 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WE/DO-120.263.065.2019

Dostawa odczynników chemicznych.

2019-09-24 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.242.2019

Dostawa miksera planetarnego – 1 szt.

2019-09-23 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.229.2019

Dostawa pompy próżniowej olejowej do suszarki sublimacyjnej – 1 szt.

2019-09-23 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.240.2019

Zakup prasy hydraulicznej ręcznej – 1 szt."PB2020 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej" Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.Udział środków UE to: 86,9302 % 

2019-09-23 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer RO-410.0881.ZI.ZO.45.2019

Zakup zestawów dydaktyczno – szkoleniowych wraz ze skryptami do rozwiazywania zadań transportowo – logistycznych "PB2020 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej" Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.Udział środków UE to: 86,9302 % 

2019-09-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.226.2019

Dostawa aparatury do pomiaru wielkości fizycznych – 1 kpl.

2019-09-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.225.2019

Zakup urządzenia do natrysku powłok metodą płomieniową – 1 szt."PB2020 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej" Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.Udział środków UE to: 86,9302 %

2019-09-20 Postępowanie aktualnie w toku

Strony