Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer ZO/PK/DO-120.363/002/17

Wykonanie i sukcesywna dostawa pieczątek na potrzeby Politechniki Białostockiej.

2017-01-23 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZP/WB/NB/2/17

Dostawa odczynników chemicznych

2017-01-13 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-225.362/50/16

Kompleksowa usługa cateringowa w zakresie dostarczania śniadań osobom korzystającym
z bazy hotelowej w Domach Studenta Politechniki Białostockiej

2017-01-09 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZP/WB/NB/222/16/2

Odczynniki chemiczne

2016-12-16 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer WBIiŚ/9/14

Wzorce chromatograficzne – F.A.M.E. mix GLC-10 (dwie sztuki)

2016-12-07 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO/170/42/2/16

Dezynsekcja w Domach Studenta 1, 2, 3, 4 i Hotelu Asystenta

2016-07-08 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZP/WM/D/108/16

WYPOSAŻENIE POKŁADOWE SAMOLOTU BEZZAŁOGOWEGO

2016-07-06 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZBSiB/8/2016

Zakup odczynników chemicznych

2016-06-30 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer RO-410.083/63/05/2016

Szacowanie wartości zamówienia usługi - dostarczenia wyników badań zrealizowanych w ramach projektu ,,Podlaskie otwarte na młodych" nr WND-POWR.02.04.00-00-0003/15 realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

2016-06-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer RO-410.083/63/04/2016

Szacowanie wartości zamówienia usługi -dostarczenia wyników badań zrealizowanych w ramach projektu ,,Podlaskie otwarte na młodych" nr WND-POWR.02.04.00-00-0003/15realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

2016-06-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer RO-410.083/63/06/2016

Szacowanie wartości zamówienia usługi - dostarczenia wyników badań zrealizowanych w ramach projektu ,,Podlaskie otwarte na młodych" nr WND-POWR.02.04.00-00-0003/15 realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

2016-06-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer RO-410.083/63/07/2016

Szacowanie wartości zamówienia usługi - dostarczenia wyników badań zrealizowanych w ramach projektu ,,Podlaskie otwarte na młodych" nr WND-POWR.02.04.00-00-0003/15realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

2016-06-24 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer WBiIŚ_200_362_12_2c_16

Dostawa odczynników chemicznych

2016-06-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/DO-210/11/16

Usługa związana z oczyszczeniem wszystkich skorodowanych elementów stalowych za pomocą piaskowania wraz z ich zabezpieczeniem przed korozją poprzez malowanie części stalowych fragmentu pergoli (zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy) położonej przy Budynku Ogólnotechnicznym ul. Wiejska 45A w Białymstoku.

2016-06-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-210.210/308/16

Szacowanie wartości zamówienia

polegającego na wykonaniu załączników graficznych do ekspertyzy technicznej wynikającej z paragrafu 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

2016-06-13 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-210.210/307/16

Szacowanie wartości zamówienia

polegającego na wykonaniu czynności rzeczoznawcy budowlanego przy sporządzaniu ekspertyz technicznych

2016-06-13 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer RO-410.083/63/02/2016

Szacowanie Wartości Zamówienia usługi –moderowanie spotkania informacyjnego pt. „Diagnoza sytuacji osób młodych na rynku pracy w województwie podlaskim”w ramach projektu „Podlaskie otwarte dla młodych” nr WND-POWR.02.04.00-00-0003/15realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

2016-05-13 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZP/WB/NB/50/16/1

Bibuła filtracyjna

2016-04-27 Postępowanie aktualnie w toku