Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer PW-BWM.0881.7.2020

Prowadzenie kampanii reklamowej Facebook Ads

2020-04-06 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/KA/ZK-DZP.263.017.2020

Świadczenie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej w obiektach i na terenie Politechniki Białostockiej Zapytanie ofertowe nr ZO/KA/ZK-DZP.263.017.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem internetowym: https://pb.ezamawiajacy.pl/pn/pb/demand/notice/public/13011/details

2020-04-06 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer KA-DEB.262.3.2020

Dostawa przecinarki elektrycznej do cięcia glazury, gresu oraz granitu i marmuru

2020-04-01 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WM/ZK-DZP.263.014.2020

Dostawa zaopatrzenia laboratoryjnego pracowni kompozytów metaliczno-ceramicznych

2020-03-30 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZK-DA-262.039.2020

Dostawa 80 wałów testowych

2020-03-18 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WB/ZK-DZP.263.013.2020

Materiały eksploatacyjne do chromatografii gazowej

2020-03-17 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.28.2020

Wyłonienie wykonawcy jako przedstawiciela otoczenia społeczno – gospodarczego, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej z przedmiotu Wykład specjalistyczny, realizowanego na kierunku mechatronika II stopnia, semestr III, na studiach stacjonarnych w ramach z realizacji projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2020-03-18 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.30.2020

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn. Komunikacja interpersonalna w pracy zawodowej dla nauczycieli akademickich i kadry administracyjnej Politechniki Białostockiej w ramach projektu ,,PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

2020-03-30 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.Z.29.2020

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn. Szkolenie Weekendowe z Zasad Fakturowania  dla  kadry administracyjnej Politechniki Białostockiej w ramach projektu ,,PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

2020-03-30 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer PR-BRPM.410.0881.ZI.ZO.15.2020

Wyłonienie wykonawcy jako przedstawiciela otoczenia społeczno – gospodarczego, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej z przedmiotu Prawo techniczne i certyfikacja – dyrektywa maszynowa oraz niskonapięciowa w teorii i praktyce, realizowanego na kierunku Elektrotechnika I stopnia, semestr IV, specjalność: automatyka przemysłowa, na studiach stacjonarnych o profilu praktycznym w ramach z realizacji projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2020-02-18 Postępowanie aktualnie w toku

Strony