Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer RO-410.0881.ZI.ZO.36.2019

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia Design for EMC dla studenta Politechniki Białostockiej na potrzeby Fabryki Dobrego Inżyniera w ramach projektu PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

2019-04-26 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer RO-410.0881.2W.Z9.2019

Przeprowadzenie Kursu brakarskiego” wraz z egzaminem i certyfikatem na potrzeby projektu „2WORK- kompleksowy program kształtujący kompetencje i kwalifikacje, zwiększający szanse absolwentów na rynku pracy” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

2019-05-10 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.76.19

Dostawa wyposażenia Laboratorium Fizycznego zgodnie z załączonym wykazem

2019-04-26 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.263.030.2019

Dostawa odczynników chemicznych.

2019-04-26 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer RO-410.0881.ZI.ZO.35.2019

Przeprowadzenie szkolenia z Zarządzania Ryzykiem w Uczelni Wyższej
w ramach projektu „PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

2019-04-25 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.58.2019

Usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna, telefonia komórkowa, opłata za użytkowanie centrali telefonicznej) w okresie od dnia 01 czerwca 2019 roku do dnia 31 maja 2021 roku.

2019-04-25 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.77.19

Dostawa podzespołów i wyposażenia do budowy prototypów bezzałogowych statków powietrznych zgodnie z załączonym wykazem

2019-04-26 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WM/DO-120.263.033.2019

Transport studentów oraz pojazdu pneumobil na międzynarodowe zawody Aventics Pneumobil w miejscowości Eger (Węgry).

2019-04-24 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/PR/DO-120.263.027.2019

Wykonanie i dostawa medali okolicznościowych w związku z obchodami jubileuszu 70 - lecia Politechniki Białostockiej

2019-04-12 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer RO-410.0881.ZI.ZO.32.2019

Przeprowadzenie autoryzowanego przez Microsoft kursu MS-20480C przygotowującego do zdania egzaminu Microsoft 70-480 wraz z przeprowadzeniem egzaminu dla studentów Politechniki Białostockiej na potrzeby Fabryki Dobrego Inżyniera w ramach projektu PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.W dniu 03.04 ogłoszono zmianę zamówienia, która dotyczy zwiększenia liczby osób z 9 do 11. W zwiazku z tym zmieniono rónież termin przesyłania ofert na 08.04.2019 r. do godziny 12.00. 

2019-04-08 Postępowanie aktualnie w toku

Strony