Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer ZK-DA-262.332.2019

Elementy elektroniczne - 1 kpl.

2019-11-26 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZK-DA-262.327.2019

Pomoce dydaktyczne – 1 kpl.

2019-11-26 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZK-DA-262.305.2019

Dostawa oprogramowania – 1 licencja edukacyjna na okres 2 lat

2019-11-26 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.59.2019

Szkolenie MS Excel na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym w ramach projektu „PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

2019-11-26 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WB/ZK-DZP.263.089.2019

Dostawa odczynników chemicznych.

2019-11-25 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WB/ZK-DZP.263.085.2019

Dostawa odczynników chemicznych i testów kuwetowych

2019-11-26 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WB/ZK-DZP.263.087.2019

Dostawa odczynników do analizy molekularnej gleb.

2019-11-25 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZK-DA-262.310.2019

Dostawa lamp do aparatu ASA ICE 3500 – 2 szt.

2019-11-25 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZK-DA-262.309.2019

Dostawa zestawu do pomiaru procesów gnilnych – 1 kpl.

2019-11-25 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZK-DA-262.308.2019

Dostawa licznika gazu– 1 szt.

2019-11-25 Postępowanie aktualnie w toku

Strony