Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer DO-140.362/141/17

Przegląd serwisowy i przeniesienie ultrananotwardościomierza z mikroskopem AFM firmy CSM do nowego pomieszczenia oraz uruchomienie ponowne urządzenia.

2017-07-10 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.363/064/17

Dostawa odczynników chemicznych

2017-06-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WZ/DO-120.363/066/17

Usługi transportowe na potrzeby Szkoły Letniej Logistyki 2017 (grupy studentów wraz z opiekunami)

2017-06-28 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.362/138/17

Dostawa rozszerzenia analizatora sieci - 1 szt.

2017-06-27 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/DO-210/8/17

Wykonanie ekspertyzy technicznej ( opracowania ) uszkodzonej płyty stropowej o rozpiętości 6m w Budynku Wydziału Mechanicznego ( pom. 410 B ) ; ekspertyzy (opracowania) polegającego na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania uszkodzonego elementu obiektu budowlanego, w szczególności płyty konstrukcji dachu zgodnie z art.5 ust.1 i art.62 ust.1 pkt.2) Prawa BudowlanegoWykonanie powyższej ekspertyzy może wykonać osoba będąca rzeczoznawcą budowlanym w myśl przepisów Prawa Budowlanego, będąca członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa i mająca opłacone stosowne składki w okresie wykonywania niniejszego zlecenia.  

2017-07-06 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.362/128/17

Dostawa urządzenia do badania fal radiowych - 4 kpl.

2017-06-22 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.362/120/17

Dostawa zestawu eudiometrycznego - 1 kpl.

2017-06-21 Postępowanie aktualnie w toku