Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer ZO/PK/DO-120.263.139.2018

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego PB „Dwór Mejera” w Hołnach Mejera

2018-12-21 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/PK/DO-120.138.2018

Usługi prania i maglowania bielizny pościelowej (powłoczki, prześcieradła) oraz ręczników i obrusów na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Białostockiej „Dwór Mejera” w Hołnach Mejera 3a, 16-500 Sejny

2018-12-21 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/PK/DO-120.263.140.2018

Usługa sukcesywnego wywozu nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego usytuowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Białostockiej "Dwór Mejera" w Hołnach Mejera, gmina Sejny.

2018-12-21 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.346.18

Dostawa serwomechanizmów – 2 kpl.

2018-12-18 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer RO-410.0881.2W.2018.DP.6

Przewóz studentów sprawnym technicznie busem/autokarem na trasie Hajnówka – Będlowo (woj. wielkopolskie) – Hajnówka w ramach projektu „2WORK- kompleksowy program kształtujący kompetencje i kwalifikacje, zwiększający szanse absolwentów na rynku pracy” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

2018-12-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.333.18

Dostawa zaworu wysokiego ciśnienia – 1 szt.

2018-12-17 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/PK/DO-120.263.134.2018

Dostawa prasy w formie prenumeraty na rok 2019 dla jednostek organizacyjnych Politechniki Białostockiej

2018-12-18 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/PR/DO-120.263.136.2018

Monitoring mediów pod kątem informacji o Politechnice Białostockiej

2018-12-18 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZP/WB/DO-120.263.137.2018

Dostawa odczynników chemicznych

2018-12-18 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/PK/DO-120.263.127.2018

Świadczenie usługi doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie kampusu uczelnianego i obiektów Politechniki Białostockiej

2018-12-17 Postępowanie aktualnie w toku

Strony