Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer KA-DEB.262.2.2020

Wywóz odpadów budowlanych z obiektów Politechniki Białostockiej

2020-02-26 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.24.2020

 Przeprowadzenie szkolenia „ZFŚS w 2020 r. po zmianach najnowsze orzecznictwo oraz wyjaśnienia MFw ramach projektu „PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

2020-02-26 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZK-DA-262.021.2020

Dostawa oprogramowania - licencja na 18 użytkowników w ramach projektu "PB 2.0 - Zintegrowany Program Rozwoju" (POWR.03.05.00-00-Z228/18) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

2020-02-27 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZK-DA-262.011.2020

Wykonanie i dostawa laboratoryjnego pieca indukcyjnego z kamorą próżniową w ramach projektu pn. „Nowe kompozyty o metalicznej osnowie wzmocnione naturalnymi okrzemkami” akronim MeCodia (umowa nr CORNET/26/3/2019)

2020-02-27 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.25.2020

Szkolenie Adobe Illustrator dla kadry administracyjnej Politechniki Białostockiej w ramach projektu ,,PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

2020-02-26 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WB/ZK-DZP.263.008.2020

Dostawa odczynników chemicznych.

2020-02-24 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WB/ZK-DZP.263.007.2020

Dostawa odczynników chemicznych.

2020-02-24 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WB/ZK-DZP.263.009.2020

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

2020-02-24 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer PR-BRPM.410.0881.ZI.ZO.14.2020

Wyłonienie wykonawcy jako przedstawiciela otoczenia społeczno – gospodarczego, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej z przedmiotu Metody twórczego rozwiązywania problemów, realizowanego na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji II stopnia, semestr III, specjalność: inżynier procesu na studiach stacjonarnych w ramach z realizacji projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2020-02-21 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer PR-BRPM.410.0881.ZI.ZO.22.2020

Wyłonienie wykonawcy jako wykładowcy z zagranicy, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej z przedmiotu Wykład specjalistyczny realizowanego na kierunku automatyka i robotyka II stopnia na studiach stacjonarnych w ramach realizacji projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2020-03-02 Postępowanie aktualnie w toku

Strony