Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer DO-140.362/017/17

Dostawa kserokopiarki - 1 kpl.

2017-02-28 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/DO-210/2/17

Dostawa cenników SEKOCENBUD oraz aktualizacji programu NORMA PRO na 2017r.

2017-03-01 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/PK/DO-120.363/014/17

Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej w roku 2017

2017-02-27 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer RO-410.083/208/Z/1/2017

Zapytanie ofertowe na usługę hotelową w Białymstoku dla 8 osób oraz uroczystą kolację na potrzeby realizacji projektu Virtual and Intensive Course Developing Practical Skills of Future Engineers (VIPSKILLS) przez Politechnikę Białostocką z Programu Erasmus + Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne. 

2017-02-24 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WE/DO-120.363/017/17

Zakup odczynników chemicznych

2017-02-24 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer RO-410.083/62/Z/1/2017

Zapytanie ofertowena produkcję i emisję audycji i spotów radiowych promujących program Horyzont 2020 w ramach zadań realizowanych przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

2017-02-22 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/PR/DO-120.362/015/17

Monitoring mediów pod kątem informacji o Politechnice Białostockiej

2017-02-23 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WM/DO-120.363/009/17

Dostawa materiałów do wytworzania elementów kompozytowych poszycia i pakietu aerodynamicznego bolidu Formuła Student CMS-04

2017-02-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/PR/DO-120.363/003/17

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń pracowników Politechniki Białostockiej na temat przeciwdziałania zjawisku mobbingu oraz dyskryminacji w miejscu pracy i reagowania na nie, we wczesnych fazach konsekwencji wystąpienia mobbingu oraz dyskryminacji w zespole oraz odpowiedzialności prawnej za mobbing i dyskryminację

2017-02-14 Postępowanie aktualnie w toku