Zapytanie numer KW.310.20.2020

Jednosta organizacyjna: 
Pion Kanclerza
Znak sprawy: 
KW.310.20.2020
Przedmiot zamówienia: 

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Politechniki Białostockiej za lata obrotowe 2020-2021:
- rok 2020 obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz
- rok 2021 obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
Nike

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2020-10-16