Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer PR-BRPM.410.0881.ZI.ZO.21.2020

Wyłonienie wykonawcy jako wykładowcy z zagranicy, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej z przedmiotu Wykład specjalistyczny realizowanego na kierunku inżynieria biomedyczna II stopnia na studiach stacjonarnych w ramach realizacji projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2020-03-02 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer PR-BRPM.410.0881.ZI.ZO.20.2020

Wyłonienie wykonawcy jako wykładowcy z zagranicy, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej z przedmiotu Wykład specjalistyczny realizowanego na kierunku mechatronika II stopnia na studiach stacjonarnych w ramach realizacji projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2020-03-02 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer PR-BRPM.410.0881.ZI.ZO.19.2020

Wyłonienie wykonawcy jako wykładowcy z zagranicy, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej z przedmiotu Wykład specjalistyczny realizowanego na kierunku mechanika i budowa maszyn II stopnia na studiach stacjonarnych w ramach realizacji projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2020-03-02 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.23.2020

Przeprowadzenie szkoleń” Certyfikowany audytor lean w magazynie i intralogistyce” i „Audyt wewnętrzny 5s” w ramach projektu „PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

2020-02-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZK-DA-262.006.2020

Dostawa aparatury do Laboratorium ubocznych produktów leśnych ZWL w ramach projektu "PB 2.0 - Zintegrowany Program Rozwoju" (POWR.03.05.00-00-Z228/18) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

2020-02-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZK-DA-262.012.2020

Usługa kalibracji, konserwacji posiadanego mikroskopu skaningowego oraz napylarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi

2020-02-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer PR-BRPM.410.0881.ZI.ZO.15.2020

Wyłonienie wykonawcy jako przedstawiciela otoczenia społeczno – gospodarczego, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej z przedmiotu Prawo techniczne i certyfikacja – dyrektywa maszynowa oraz niskonapięciowa w teorii i praktyce, realizowanego na kierunku Elektrotechnika I stopnia, semestr IV, specjalność: automatyka przemysłowa, na studiach stacjonarnych o profilu praktycznym w ramach z realizacji projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2020-02-18 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer PR-BRPM.410.0881.ZI.ZO.13.2020

Wyłonienie wykonawcy jako przedstawiciela otoczenia społeczno – gospodarczego, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej z przedmiotu Zarządzanie marką przedsiębiorstwa turystycznego, realizowanego na kierunku Turystyka i rekreacja I stopnia, semestr IV, na studiach stacjonarnych w ramach realizacji projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2020-02-18 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer PR-BRPM.410.0881.ZI.ZO.12.2020

Wyłonienie wykonawcy jako przedstawiciela otoczenia społeczno – gospodarczego, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej z przedmiotu Spedycja, realizowanego na kierunku logistyka I stopnia, semestr IV, na studiach stacjonarnych w ramach realizacji projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2020-02-18 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer PR-BRPM.410.0881.ZI.ZO.11.2020

Wyłonienie wykonawcy jako przedstawiciela otoczenia społeczno – gospodarczego, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej z przedmiotu Projektowanie procesów logistycznych, realizowanego na kierunku logistyka I stopnia, semestr IV, na studiach stacjonarnych w ramach realizacji projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2020-02-18 Postępowanie aktualnie w toku

Strony