Zapytanie numer RO-520.0881.32.2019

Jednosta organizacyjna: 
Pion Rektora
Znak sprawy: 
RO-520.0881.32.2019
Przedmiot zamówienia: 

Przeprowadzenie serii siedmiu warsztatów integracyjno-kulturowych dla studentów zagranicznych i polskich. Usługa szkoleniowa w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Nike Air Max

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2019-10-11