Zapytanie numer K-DA.262.15.2020

Jednosta organizacyjna: 
Pion Kanclerza
Znak sprawy: 
K-DA.262.15.2020
Przedmiot zamówienia: 

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku - dostawa samochodu dostawczego na potrzeby Politechniki Białostockiej

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2020-09-28