Zapytanie numer PR-BRPM.0881.RS.1.2022

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
PR-BRPM.0881.RS.1.2022
Przedmiot zamówienia: 

 Szacowanie dot. wyceny brutto za 1h pracy na stanowisku  Główny specjalista ds. izolowanych przekształtników DC/DCZwracamy się z prośbą o przesłanie wyceny oczekiwanego wynagrodzenia brutto za 1 godzinę pracy na stanowisku Główny specjalista ds. izolowanych przekształtników DC/DC w ramach projektu Rekonfigurowany System Zasilania Statków Powietrznych 270V – 28V d.c”(nr umowy POIR.01.01.01-00-1440/20) finansowanego z Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2022-09-05