Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.18.2021

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
PR-BRPM.0881.ZI.ZO.18.2021
Przedmiot zamówienia: 

Wyłonienie wykonawcy/ów jako przedstawiciela/i otoczenia społeczno – gospodarczego, świadczącego/ych osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej z przedmiotu Wykład specjalistyczny, realizowanego na kierunkach: 1. inżynieria biomedyczna, I stopnia na studiach stacjonarnych 2. automatyka i robotyka, I stopnia na studiach stacjonarnych 3. mechatronika, I stopnia na studiach stacjonarnych 4. mechanika i budowa maszyn, I stopnia na studiach stacjonarnych 5. inżynieria materiałowa i wytwarzania, I stopnia na studiach stacjonarnych w ramach z realizacji projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2021-03-03

Wybór najkorzystniejszej oferty