Zapytanie numer K-DA.262.13.2021

Jednosta organizacyjna: 
Pion Kanclerza
Znak sprawy: 
K-DA.262.13.2021
Przedmiot zamówienia: 

Szacowanie wartości zamówienia, świadczenia usługi doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie kampusu uczelnianego i obiektów Politechniki Białostockiej. 

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2021-10-11

Wybór najkorzystniejszej oferty