Zapytanie numer K-DA.262.6.2022

Jednosta organizacyjna: 
Dział Aparatury i Zakupów
Znak sprawy: 
K-DA.262.6.2022
Przedmiot zamówienia: 

Szacowanie wartości zamówienia, świadczenia usługi doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie kampusu uczelnianego i obiektów Politechniki Białostockiej.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2022-10-11

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: