Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer ZO/WB/K-DZP.263.008.2021

Dostawa bakterii Vibrio fischeri do badania toksyczności ostrej MICROTOX Zapytanie ofertowe nr ZO/WB/K-DZP.263.008.2021prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem internetowym: https://pb.ezamawiajacy.pl/

środa, luty 10, 2021 PDF icon 008.2021 Protokół z wyboru Wykonawcy.pdf
Zapytanie numer ZO/WB/K-DZP.263.008.2021

Dostawa bakterii Vibrio fischeri do badania toksyczności ostrej MICROTOX Zapytanie ofertowe nr ZO/WB/K-DZP.263.008.2021prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem internetowym: https://pb.ezamawiajacy.pl/

środa, luty 10, 2021 Plik 008.2021 Protokół z wyboru Wykonawcy.docx
Zapytanie numer BRPM.0881.ZI.ZO.03.2021

wyłonienie wykonawcy jako przedstawiciela otoczenia społeczno – gospodarczego świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej z przedmiotu Przedsiębiorczość akademicka – inkubator przedsiębiorczości, realizowanego na kierunku Elektrotechnika – studia dualne, I stopnia, semestr III, na studiach stacjonarnych w ramach realizacji projektu „PB2020-Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej”, w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

wtorek, luty 9, 2021 PDF icon 20210216135759147.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZR.ZO.1.2021

dostawa wyposażenia do Laboratorium Internet of Thing – Urządzenia IoT
Część I Podzespoły elektroniczne,
Część II Mikrokontrolery i części elektroniczne,
Część III Zestawy Development Kit
w ramach Projektu: „ZIREG” – Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego (POWER 3.5)
Uwaga: wydłużono do 09.02.2021 r. termin na składanie ofert

wtorek, luty 9, 2021 PDF icon 20210311103354091.pdf
Zapytanie numer K-DAZ.262.017.2021

Dostawa wyposażenia dydaktycznego do laboratorium Mikrokontrolerowych Układów Sterowania

wtorek, luty 2, 2021 PDF icon protokół_K-DAZ.262.017.2021.pdf
Zapytanie numer K-DAZ-262.008.2021

Dostawa oprogramowania
Projekt „PROTECT MED – opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów szpitali zakaźnych i jednoimiennych” jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektów pozakonkursowych – prewencja i leczenie: COVID-19.
Projekt realizowany w konsorcjum, w składzie:
LIDER: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego z siedzibą w Białymstoku
PARTNER: Politechnika Białostocka.

czwartek, luty 4, 2021 PDF icon 20210208153545209.pdf
Zapytanie numer K-DAZ.262.011.2021

Dostawa miksera wizyjnego z panelem sterującym

wtorek, luty 2, 2021 PDF icon protokół_K-DAZ.262.011.2021.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.02.2021

Wyłonienie wykonawcy - wykładowcy z zagranicy, świadczącego usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim z przedmiotu: Wykład ekspercki w języku obcym w dyscyplinie inżynieria produkcji

poniedziałek, luty 15, 2021 PDF icon Protokół wyboru 02.2021.pdf
Zapytanie numer K-DAZ.262.012.2021

Dostawa telefonów komórkowych- 1 kpl.

poniedziałek, luty 1, 2021 PDF icon protokół_K-DAZ.262.012.2021.pdf
Zapytanie numer ZK-DA-262.009.2021

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku na wykonanie inwentaryzacji posiadanej infrastruktury oraz urządzeń telekomunikacyjnych (m.in. centrali telefonicznej) znajdujących się w budynkach Politechniki Białostockiej.

poniedziałek, luty 8, 2021 Brak

Strony