Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.02.2021

Wyłonienie wykonawcy - wykładowcy z zagranicy, świadczącego usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim z przedmiotu: Wykład ekspercki w języku obcym w dyscyplinie inżynieria produkcji

poniedziałek, luty 15, 2021 PDF icon Protokół wyboru 02.2021.pdf
Zapytanie numer K-DAZ.262.012.2021

Dostawa telefonów komórkowych- 1 kpl.

poniedziałek, luty 1, 2021 PDF icon protokół_K-DAZ.262.012.2021.pdf
Zapytanie numer ZK-DA-262.009.2021

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku na wykonanie inwentaryzacji posiadanej infrastruktury oraz urządzeń telekomunikacyjnych (m.in. centrali telefonicznej) znajdujących się w budynkach Politechniki Białostockiej.

poniedziałek, luty 8, 2021 Brak
Zapytanie numer ZO/WB/K-DZP.263.005.2021

Dostawa odczynników chemicznych i szkła laboratoryjnego. Zapytanie ofertowe nr ZO/WB/K-DZP.263.005.2021 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem internetowym: https://pb.ezamawiajacy.pl/

środa, luty 10, 2021 PDF icon 005.2021 Protokół z Wyboru Wykonawcy.pdf
Zapytanie numer ZO/WB/K-DZP.263.005.2021

Dostawa odczynników chemicznych i szkła laboratoryjnego. Zapytanie ofertowe nr ZO/WB/K-DZP.263.005.2021 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem internetowym: https://pb.ezamawiajacy.pl/

środa, luty 10, 2021 Plik Protokół z wyboru Wykonawcy.docx
Zapytanie numer ZO/WB/K-DZP.263.005.2021

Dostawa odczynników chemicznych i szkła laboratoryjnego. Zapytanie ofertowe nr ZO/WB/K-DZP.263.005.2021 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem internetowym: https://pb.ezamawiajacy.pl/

środa, luty 10, 2021 PDF icon Informacja o zawarciu umowy.pdf
Zapytanie numer K-DAZ-262.007.2021

Dostawa tabletu graficznego– 1 szt.
Usługa w ramach projektu: Opracowanie aplikacji graficznej pozwalającej na odwzorowanie w świecie cyfrowym techniki malarstwa laserunkowego z wykorzystaniem palety barw utworzonej na bazie pigmentów historycznych”
Projekt złożony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 (konsorcjum MŚP z jednostką naukową - III RUNDA)
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

piątek, Styczeń 29, 2021 PDF icon 202102021254.pdf
Zapytanie numer K-DAZ-262.007.2021

Dostawa tabletu graficznego– 1 szt.
Usługa w ramach projektu: Opracowanie aplikacji graficznej pozwalającej na odwzorowanie w świecie cyfrowym techniki malarstwa laserunkowego z wykorzystaniem palety barw utworzonej na bazie pigmentów historycznych”
Projekt złożony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 (konsorcjum MŚP z jednostką naukową - III RUNDA)
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

piątek, Styczeń 29, 2021 PDF icon 202102021254.pdf
Zapytanie numer K-DAZ-262.006.2021

Dostawa tabletu graficznego– 1 szt.
Usługa w ramach projektu: Opracowanie aplikacji graficznej pozwalającej na odwzorowanie w świecie cyfrowym techniki malarstwa laserunkowego z wykorzystaniem palety barw utworzonej na bazie pigmentów historycznych”
Projekt złożony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 (konsorcjum MŚP z jednostką naukową - III RUNDA)
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

piątek, Styczeń 29, 2021 PDF icon 202102021251.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.2.2021

Przeprowadzenie szkoleń z nowej ustawy PZP w ramach projektów „PB2020-Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej”, „PB2.0– Zintegrowany Program Rozwoju” i „ZIREG- Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na Rzecz Rozwoju Regionalnego”

piątek, Styczeń 29, 2021 PDF icon wynik zapytania ofertowego Nowa Ustawa PZP.pdf

Strony