Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.02.2021

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
PR-BRPM.0881.ZI.ZO.02.2021
Przedmiot zamówienia: 

Wyłonienie wykonawcy - wykładowcy z zagranicy, świadczącego usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim z przedmiotu: Wykład ekspercki w języku obcym w dyscyplinie inżynieria produkcji

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2021-02-15

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: