Zapytanie numer BRPM.0881.ZI.ZO.03.2021

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
BRPM.0881.ZI.ZO.03.2021
Przedmiot zamówienia: 

wyłonienie wykonawcy jako przedstawiciela otoczenia społeczno – gospodarczego świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej z przedmiotu Przedsiębiorczość akademicka – inkubator przedsiębiorczości, realizowanego na kierunku Elektrotechnika – studia dualne, I stopnia, semestr III, na studiach stacjonarnych w ramach realizacji projektu „PB2020-Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej”, w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2021-02-09

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: