Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer ZO/WB/K-DZP.263.081.2020

Dostawa odczynników do oznaczeń analitycznych
Zapytanie ofertowe nr ZO/WB/K-DZP.263.081.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

wtorek, Styczeń 19, 2021 PDF icon 081.2020 Informacja o zawarciu umowy.pdf
Zapytanie numer ZO/WB/K-DZP.263.081.2020

Dostawa odczynników do oznaczeń analitycznych
Zapytanie ofertowe nr ZO/WB/K-DZP.263.081.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

wtorek, Styczeń 19, 2021 PDF icon 081.2020 Protokół z wyboru wykonawcy.pdf
Zapytanie numer ZO/WB/K-DZP.263.081.2020

Dostawa odczynników do oznaczeń analitycznych
Zapytanie ofertowe nr ZO/WB/K-DZP.263.081.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

wtorek, Styczeń 19, 2021 Plik 081.2020 Protokół z wyboru Wykonawcy.docx
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.1.2021

Przeprowadzenie szkoleń z nowej ustawy PZP w ramach projektu „PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

piątek, Styczeń 15, 2021 PDF icon unieważnienie postępowania nowa ustawa PZP.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.44.2020

): Przeprowadzenie szkolenia pn: Wprowadzenie w wielowymiarową analizę danych — modele regresyjne z programem IBM SPSS AMOS. w ramach projektu „PB2020-Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez  Unię  Europejską  ze  środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

wtorek, Styczeń 12, 2021 PDF icon wybór oferty AMOS-analiza wielowymiarowa.pdf
Zapytanie numer ZK-DEB.262.8.2020

Wywóz odpadów budowlanych z obiektów Politechniki Białostockiej

wtorek, Styczeń 12, 2021 PDF icon protokół z wyboru wykonawcy zamówienia KA_DEB.262.8.2020.pdf
Zapytanie numer ZO/WB/K-DZP.K-DZP.082.2020

Dostawa szaf bezpieczeństwa na odczynniki. Zapytanie ofertowe nr ZO/WB/K-DZP.263.082.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

piątek, Styczeń 8, 2021 PDF icon Protokół z unieważnienia postępowania.pdf
Zapytanie numer ZO/KA-DE.224.10.2020

Dostawa i montaż stacji uzdatniania wody w budynku INNO-EKO-TECH Politechniki Białostockiej

wtorek, Styczeń 12, 2021 PDF icon 224.10.2020 Protokół z wyboru Wykonawcy.pdf
Zapytanie numer ZO/K/K-DZP.263.083.2020

sukcesywna usługa prania na potrzeby Domów Studenta Nr 1,2,3,4 Politechniki Białostockiej

Zapytanie ofertowe nr ZO/K/K-DZP.263.083.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

poniedziałek, Styczeń 11, 2021 PDF icon 083.2020 Protokół z wyboru wykonawcy.pdf
Zapytanie numer ZO/K/K-DZP.263.083.2020

sukcesywna usługa prania na potrzeby Domów Studenta Nr 1,2,3,4 Politechniki Białostockiej

Zapytanie ofertowe nr ZO/K/K-DZP.263.083.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

poniedziałek, Styczeń 11, 2021 Plik 083.2020 Protokół z wyboru Wykonawcy.docx

Strony