Zapytanie numer ZO/WB/K-DZP.K-DZP.082.2020

Jednosta organizacyjna: 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Znak sprawy: 
ZO/WB/K-DZP.K-DZP.082.2020
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa szaf bezpieczeństwa na odczynniki. Zapytanie ofertowe nr ZO/WB/K-DZP.263.082.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2021-01-08

Wybór najkorzystniejszej oferty