Zapytanie numer ZK-DEB.262.8.2020

Jednosta organizacyjna: 
Pion Kanclerza
Znak sprawy: 
ZK-DEB.262.8.2020
Przedmiot zamówienia: 

Wywóz odpadów budowlanych z obiektów Politechniki Białostockiej

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2021-01-12

Wybór najkorzystniejszej oferty