Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer PR-BRPM.410.0881.ZI.ZO.43.2020

Wyłonienie wykonawcy -wykładowcyz zagranicy, świadczącego usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim z przedmiotu:Wykład ekspercki w języku obcymw dyscyplinieinżynieria produkcji. Na potrzeby realizacji projektu pt: PB2020-Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej, Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

poniedziałek, Grudzień 28, 2020 PDF icon Protokół ZI 43.20.pdf
Zapytanie numer ZO/K/K-DZP.263.072.2020

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników Politechniki Białostockiej w okresie od 01.01.2021r do 31.12.2022r.

czwartek, Grudzień 17, 2020 PDF icon 072 2020 PROTOKÓŁ.pdf
Zapytanie numer ZO/WM/K-DZP.263.065.2020

Dostawa odczynników chemicznych. prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem internetowym: https://pb.ezamawiajacy.pl/

czwartek, Grudzień 3, 2020 PDF icon Protokół z negocjacji.pdf
Zapytanie numer ZO/WM/K-DZP.263.065.2020

Dostawa odczynników chemicznych. prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem internetowym: https://pb.ezamawiajacy.pl/

czwartek, Grudzień 3, 2020 PDF icon Informacja o podpisaniu umowy.pdf
Zapytanie numer ZO/WM/K-DZP.263.065.2020

Dostawa odczynników chemicznych. prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem internetowym: https://pb.ezamawiajacy.pl/

czwartek, Grudzień 3, 2020 PDF icon Protokół z unieważnienia.pdf
Zapytanie numer K-DAZ-262.354.2020

Licencje oprogramowania - 7 licencji

wtorek, Grudzień 15, 2020 PDF icon 202012181231.pdf
Zapytanie numer ZO/K-K-DZP.263.070.2020

Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego do celów grzewczych na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego PB "Dwór Mejera" w Hołnach Mejera w 2021 Zapytanie ofertowe nr ZO/K/K-DZP.263.070.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

wtorek, Grudzień 15, 2020 PDF icon 070.2020 Protokół z wyboru Wykonawcy.pdf
Zapytanie numer ZO/K-K-DZP.263.070.2020

Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego do celów grzewczych na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego PB "Dwór Mejera" w Hołnach Mejera w 2021 Zapytanie ofertowe nr ZO/K/K-DZP.263.070.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

wtorek, Grudzień 15, 2020 Plik 070.2020 Protokół z wyboru Wykonawcy.docx
Zapytanie numer ZO/K-K-DZP.263.069.2020

Dostawa prasy w formie prenumeraty na rok 2021 dla jednostek Politechniki Białostockiej. Zapytanie ofertowe nr ZO/K/K-DZP.263.069.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

środa, Grudzień 16, 2020 Plik 069.2020 Protokół z wyboru Wykonawcy.docx
Zapytanie numer ZO/K-K-DZP.263.069.2020

Dostawa prasy w formie prenumeraty na rok 2021 dla jednostek Politechniki Białostockiej. Zapytanie ofertowe nr ZO/K/K-DZP.263.069.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

środa, Grudzień 16, 2020 PDF icon 069.2020 Protokół z wyboru Wykonawcy.pdf

Strony