Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer ZO/K-K-DZP.263.069.2020

Dostawa prasy w formie prenumeraty na rok 2021 dla jednostek Politechniki Białostockiej. Zapytanie ofertowe nr ZO/K/K-DZP.263.069.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

środa, Grudzień 16, 2020 PDF icon 069.2020 Protokół z wyboru Wykonawcy.pdf
Zapytanie numer K-DAZ-262.352.2020

Materiały do badań elektromiograficznych i rejestracji ruchu człowieka – 1 kpl.

czwartek, Grudzień 10, 2020 PDF icon 202012141159.pdf
Zapytanie numer K-DAZ-262.353.2020

Dostawa tabletu graficznego– 2 szt.
Usługa w ramach projektu: Opracowanie aplikacji graficznej pozwalającej na odwzorowanie w świecie cyfrowym techniki malarstwa laserunkowego z wykorzystaniem palety barw utworzonej na bazie pigmentów historycznych”
Projekt złożony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 (konsorcjum MŚP z jednostką naukową - III RUNDA)
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Nazwa wnioskodawcy: Painters Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Politechnika Białostocka

poniedziałek, Grudzień 14, 2020 PDF icon 202012181237.pdf
Zapytanie numer PW-BWM.0881.19.2020

Przeprowadzenie kampanii reklamowej Facebook Ads.

środa, Grudzień 9, 2020 PDF icon Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia PW-BWM.0881.19.2020.pdf
Zapytanie numer K-DAZ-262.351.2020

Zakup pakietu edukacyjnego oprogramowania SinuTrain 4.8 na 18 stanowisk w ramach licencji wraz z kompletem podręczników szkoleniowych dotyczących programowania w języku polskim oraz szkoleniem certyfikującym dla 3 osób celem rozszerzenia kształcenia dydaktycznego na studiach I stopnia kierunku Zarządzania i Inżynieria Produkcji w ramach z realizacji projektu PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

wtorek, Grudzień 8, 2020 PDF icon 202012101242.pdf
Zapytanie numer ZO/K/K-DZP.263.063.2020

Sukcesywne odśnieżanie, usuwanie sopli i nawisów śnieżnych z dachów budynków będących własnością Politechniki Białostockiej, położonych w: Białymstoku, Kleosinie i Hajnówce postępowanie prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem internetowym: https://pb.ezamawiajacy.pl/

czwartek, Grudzień 3, 2020 PDF icon 063 2020 Protokół z unieważnienia postępowania.pdf
Zapytanie numer ZO/K/K-DZP.263.063.2020

Sukcesywne odśnieżanie, usuwanie sopli i nawisów śnieżnych z dachów budynków będących własnością Politechniki Białostockiej, położonych w: Białymstoku, Kleosinie i Hajnówce postępowanie prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem internetowym: https://pb.ezamawiajacy.pl/

czwartek, Grudzień 3, 2020 PDF icon 063 2020 Protokół z negocjacji.pdf
Zapytanie numer K-DAZ-262.345.2020

Telefony komórkowe - 18 szt.

środa, Grudzień 2, 2020 PDF icon 202012081044.pdf
Zapytanie numer ZO/WM/K-DZP.263.061.2020

Dostawa alkoholu etylowego, izopropanolu i acetonu. Zapytanie ofertowe nr ZO/WM/K-DZP.263.061.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem internetowym: https://pb.ezamawiajacy.pl/

środa, Grudzień 2, 2020 PDF icon Protokół z unieważnienia postępowania.pdf
Zapytanie numer ZO/WM/K-DZP.263.064.2020

Dostawa materiałów do wykonania struktur kompozytowych bolidu CMS-07.

Zapytanie ofertowe nr ZO/WM/K-DZP.263.064.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

wtorek, Grudzień 1, 2020 PDF icon 064.2020 Protokół z wyboru Wykonawcy.pdf

Strony