Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer ZO/KA-DE.224.9.2020

Wymiana układów pomiarowo-rozliczeniowych zlokalizowanych w stacji 15kV - PZO 1351, 15-333Białystok ul. Zwierzyniecka 10,           w rozdzielni głównej nN na Wydziale Architektury, 15-893 Białystok, ul. O.Sosnowskiego 11/15

poniedziałek, Styczeń 11, 2021 PDF icon 224.9.2020 Protokół z wyboru Wykonawcy.pdf
Zapytanie numer ZO/K/K-DZP.263.077.2020

Usługi prania i maglowania bielizny pościelowej (powłoczki, prześcieradła) oraz ręczników i obrusów na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Białostockiej „Dwór Mejera” w Hołnach Mejera 3a, 16-500 Sejny
Zapytanie ofertowe nr ZO/K/K-DZP.263.077.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

piątek, Styczeń 8, 2021 PDF icon 077.2020 Protokół z wyboru wykonawcy.pdf
Zapytanie numer ZO/K/K-DZP.263.077.2020

Usługi prania i maglowania bielizny pościelowej (powłoczki, prześcieradła) oraz ręczników i obrusów na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Białostockiej „Dwór Mejera” w Hołnach Mejera 3a, 16-500 Sejny
Zapytanie ofertowe nr ZO/K/K-DZP.263.077.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

piątek, Styczeń 8, 2021 Plik 077.2020 Protokół z wyboru Wykonawcy.docx
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZO.1.2020

Przeprowadzenie szkolenia Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS  kurs podstawowy i zaawansowany w ramach projektów „PB2020-Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” „PB2.0– Zintegrowany Program Rozwoju” i „ZIREG- Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na Rzecz Rozwoju Regionalnego” realizowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez  Unię  Europejską  ze  środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

wtorek, Styczeń 5, 2021 PDF icon rozstrzygnięcie zapytania ofertowego -AMOS.pdf
Zapytanie numer ZK-DEB.262.7.2020

Wykonanie okresowych przeglądów istniejącej wentylacji grawitacyjnej w budynkach Politechniki Białostockiej w latach 2021-2022

wtorek, Styczeń 12, 2021 PDF icon prot z wyboru wykonawcy zamówienia ZK_DEB_262_7_2020.pdf
Zapytanie numer ZO/R/K-DZP.263.067.2020

Monitoring mediów pod kątem informacji o Politechnice Białostockiej w 2021r.
Zapytanie ofertowe nr ZO/R/K-DZP.263.067.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem pb.ezamawiajacy.pl

wtorek, Grudzień 29, 2020 PDF icon 067.2020 Protokół z wyboru wykonawcy.pdf
Zapytanie numer ZO/R/K-DZP.263.067.2020

Monitoring mediów pod kątem informacji o Politechnice Białostockiej w 2021r.
Zapytanie ofertowe nr ZO/R/K-DZP.263.067.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem pb.ezamawiajacy.pl

wtorek, Grudzień 29, 2020 Plik 067.2020 Protokół z wyboru Wykonawcy.docx
Zapytanie numer K-DAZ-262.394.2020

Młotek do analiz modalnych - 1 szt.

poniedziałek, Grudzień 28, 2020 PDF icon 202012300802.pdf
Zapytanie numer K-DAZ-262.393.2020

Akcelerometr ICP - 3 szt.

poniedziałek, Grudzień 28, 2020 PDF icon 202012300757.pdf
Zapytanie numer K-DAZ-262.392.2020

Potencjometryczny przetwornik przemieszczeń - 5 szt.

poniedziałek, Grudzień 28, 2020 PDF icon 202012300750.pdf

Strony