Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer ZO/WM/K-DZP.263.073.2020

Dostawa odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe nr ZO/WM/K-DZP.263.073.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

czwartek, Grudzień 17, 2020 Plik 073.2020 Informacja o zawarciu umowy.docx
Zapytanie numer ZO/WM/K-DZP.263.073.2020

Dostawa odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe nr ZO/WM/K-DZP.263.073.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

czwartek, Grudzień 17, 2020 Plik 073.2020 PROTOKÓŁ - unieważnienie ze wzgledu na brak ofert.docx
Zapytanie numer ZO/WM/K-DZP.263.073.2020

Dostawa odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe nr ZO/WM/K-DZP.263.073.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

czwartek, Grudzień 17, 2020 PDF icon 073.2020 protokół z negocjacji.pdf
Zapytanie numer ZO/WM/K-DZP.263.073.2020

Dostawa odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe nr ZO/WM/K-DZP.263.073.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

czwartek, Grudzień 17, 2020 Plik 073.2020 Protokół z negocjacji.docx
Zapytanie numer ZO/K/K-DZP.263.071.2020

Usługa sukcesywnego wywozu nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego usytuowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Białostockiej "Dwór Mejera" w Hołnach Mejera 3a , gmina Sejny.

Zapytanie ofertowe nr ZO/K/K-DZP.263.071.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

czwartek, Grudzień 17, 2020 Plik 071.2020 Protokół z wyboru Wykonawcy.docx
Zapytanie numer ZO/K/K-DZP.263.071.2020

Usługa sukcesywnego wywozu nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego usytuowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Białostockiej "Dwór Mejera" w Hołnach Mejera 3a , gmina Sejny.

Zapytanie ofertowe nr ZO/K/K-DZP.263.071.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

czwartek, Grudzień 17, 2020 PDF icon 071.2020 Protokół z wyboru Wykonawcy.pdf
Zapytanie numer K-DAZ-262.370.2020

Dostawa Serwosilnik z osprzętem – 1 kpl.

środa, Grudzień 16, 2020 PDF icon 202012220802.pdf
Zapytanie numer K-DAZ-262.362.2020

Dostawa komputerów przenośnych - 6 szt.

wtorek, Grudzień 15, 2020 PDF icon 202012211035.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.410.0881.ZI.ZO.43.2020

Wyłonienie wykonawcy -wykładowcyz zagranicy, świadczącego usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim z przedmiotu:Wykład ekspercki w języku obcymw dyscyplinieinżynieria produkcji. Na potrzeby realizacji projektu pt: PB2020-Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej, Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

poniedziałek, Grudzień 28, 2020 PDF icon Protokół ZI 43.20.pdf
Zapytanie numer ZO/K/K-DZP.263.072.2020

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników Politechniki Białostockiej w okresie od 01.01.2021r do 31.12.2022r.

czwartek, Grudzień 17, 2020 PDF icon 072 2020 PROTOKÓŁ.pdf

Strony