Zapytanie numer ZO/WM/K-DZP.263.064.2020

Jednosta organizacyjna: 
Wydział Mechaniczny
Znak sprawy: 
ZO/WM/K-DZP.263.064.2020
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa materiałów do wykonania struktur kompozytowych bolidu CMS-07.

Zapytanie ofertowe nr ZO/WM/K-DZP.263.064.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2020-12-01

Wybór najkorzystniejszej oferty