Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.1.2021

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
PR-BRPM.0881.ZI.ZO.1.2021
Przedmiot zamówienia: 

Przeprowadzenie szkoleń z nowej ustawy PZP w ramach projektu „PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2021-01-22

Wybór najkorzystniejszej oferty