Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer ZO/WE/K-DZP.263.007.2021

Dostawa odczynników chemicznych Zapytanie ofertowe nr ZO/WE/K-DZP.263.007.2021 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

czwartek, luty 11, 2021 Plik 007.2021 Informacja o zawarciu umowy.docx
Zapytanie numer ZO/WE/K-DZP.263.007.2021

Dostawa odczynników chemicznych Zapytanie ofertowe nr ZO/WE/K-DZP.263.007.2021 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

czwartek, luty 11, 2021 PDF icon 007.2021 Protokół z wyboru wykonawcy.pdf
Zapytanie numer ZO/WE/K-DZP.263.007.2021

Dostawa odczynników chemicznych Zapytanie ofertowe nr ZO/WE/K-DZP.263.007.2021 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

czwartek, luty 11, 2021 Plik 007.2021 Protokół z wyboru Wykonawcy.docx
Zapytanie numer K-DAZ-262.019.2021

Dostawa oprogramowania dla 7 użytkowników
W ramach projektu: „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” – projekt realizowany w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

czwartek, luty 11, 2021 PDF icon 202102220832.pdf
Zapytanie numer ZO/WB/K-DZP.263.008.2021

Dostawa bakterii Vibrio fischeri do badania toksyczności ostrej MICROTOX Zapytanie ofertowe nr ZO/WB/K-DZP.263.008.2021prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem internetowym: https://pb.ezamawiajacy.pl/

środa, luty 10, 2021 PDF icon 008.2021 Protokół z wyboru Wykonawcy.pdf
Zapytanie numer ZO/WB/K-DZP.263.008.2021

Dostawa bakterii Vibrio fischeri do badania toksyczności ostrej MICROTOX Zapytanie ofertowe nr ZO/WB/K-DZP.263.008.2021prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem internetowym: https://pb.ezamawiajacy.pl/

środa, luty 10, 2021 Plik 008.2021 Protokół z wyboru Wykonawcy.docx
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZR.ZO.1.2021

dostawa wyposażenia do Laboratorium Internet of Thing – Urządzenia IoT
Część I Podzespoły elektroniczne,
Część II Mikrokontrolery i części elektroniczne,
Część III Zestawy Development Kit
w ramach Projektu: „ZIREG” – Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego (POWER 3.5)
Uwaga: wydłużono do 09.02.2021 r. termin na składanie ofert

wtorek, luty 9, 2021 PDF icon 20210311103354091.pdf
Zapytanie numer K-DAZ.262.017.2021

Dostawa wyposażenia dydaktycznego do laboratorium Mikrokontrolerowych Układów Sterowania

wtorek, luty 2, 2021 PDF icon protokół_K-DAZ.262.017.2021.pdf
Zapytanie numer K-DAZ-262.008.2021

Dostawa oprogramowania
Projekt „PROTECT MED – opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów szpitali zakaźnych i jednoimiennych” jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektów pozakonkursowych – prewencja i leczenie: COVID-19.
Projekt realizowany w konsorcjum, w składzie:
LIDER: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego z siedzibą w Białymstoku
PARTNER: Politechnika Białostocka.

czwartek, luty 4, 2021 PDF icon 20210208153545209.pdf
Zapytanie numer K-DAZ.262.011.2021

Dostawa miksera wizyjnego z panelem sterującym

wtorek, luty 2, 2021 PDF icon protokół_K-DAZ.262.011.2021.pdf

Strony