Zapytanie numer K-DAZ-262.019.2021

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
K-DAZ-262.019.2021
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa oprogramowania dla 7 użytkowników
W ramach projektu: „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” – projekt realizowany w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2021-02-11

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: