Zapytanie numer ZO/WE/K-DZP.263.007.2021

Jednosta organizacyjna: 
Wydział Elektryczny
Znak sprawy: 
ZO/WE/K-DZP.263.007.2021
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa odczynników chemicznych Zapytanie ofertowe nr ZO/WE/K-DZP.263.007.2021 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2021-02-11

Wybór najkorzystniejszej oferty