Zapytanie numer RO-230.362/178/14

Jednosta organizacyjna: 
Dział Aparatury i Zakupów
Znak sprawy: 
RO-230.362/178/14
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa  tensometrycznych czujników momentu CL22 – 2 szt.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2014-11-25

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: