Zapytanie numer RO-230.362/196/14

Jednosta organizacyjna: 
Dział Aparatury i Zakupów
Znak sprawy: 
RO-230.362/196/14
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa moduły pomiarowe USB wraz z oprogramowaniem narzędziowym– 4 szt.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2014-11-28

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: