Zapytanie numer RO-410.083/200/15/2015

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
RO-410.083/200/15/2015
Przedmiot zamówienia: 

Zapytanie ofertowe na organizację uroczystego otwarcia INNO-EKO-TECH podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 na potrzeby projektu „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej.

FASHION NEWS

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2015-09-25

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: